Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Yakup GÖÇEMEN

Adı-Soyadı

Yakup GÖÇEMEN

Doğum Yılı ve Yeri

28.11.1974 - Antakya

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Temel İslâm Bilimleri (Arap Dili ve Belâğatı)

Yabancı Dil

Arapça: 93,75 (YDS - Ekim 2016) İngilizce:70,00 (YÖKDİL - Temmuz 2017)

E-posta/Web

yakupgocemen@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 Dahili: 1572

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İslam'a Çağrı Fakültesi Tripoli /LİBYA (İslami İlimler-Arap Dili ve Belağatı)

1996-2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Denklik)

2011-2012

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD. Arap Dili ve Belağatı

2014-2015

Doktora

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD. Arap Dili ve Belağatı

2016-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Ünivesitesi / Rektörlüğe Bağlı Birimler / İlahiyat Fakültesi (13 B Görevlendirme)

2014-2018

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Yabancı Diller Yüksekokulu

2018-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"MUALLAKA ŞAİRİ ʻANTERE B. ŞEDDÂD’IN HAYATI VE ŞİİRLERİNİN DİL VE TEMA YÖNÜNDEN TAHLİLİ" 

MUALLAKA ŞAİRİ ʻANTERE B. ŞEDDÂD’IN HAYATI VE ŞİİRLERİNİN DİL VE TEMA YÖNÜNDEN TAHLİLİ  - Arap Dili ve Belâğatı

Doktora Tezi

EBÛ TEMMÂM HABÎB B. EVS ET-TÂÎ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE ARAP EDEBİYATINDAKİ YERİ - Arap Dili ve Belâğatı


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Arap Edebiyat Tarihi (Cahiliye, Sadru'l-İslâm, Emevî, Abbâsî Dönemleri)

Arap Şiiri, Belâğat, Dilbilim


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı Başkanı 2019-
Hazırlık Sınıfları Koordinatörü 2015-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Arapça Dil Editörü 2016-
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2018-2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

İlahiyat ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi 2016-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


GÖÇEMEN, Yakup (2019)

- (أثر القيم الـمعنوية في الشعر العربي (العصر العباسي الأول أنموذجاArap Şiirinde Manevî Değerlerin Etkisi: Birinci Abbâsî Dönemi Örneği   

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,  (USBK), ( 07-09  Kasım / Gümüşhane)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

GÖÇEMEN, Yakup (2019)

Ebû Temmâm Hayatı, Eserleri ve Arap Edebiyatındaki Yeri, İlâhiyat (Otto) Yayınları, Ankara 2019.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antere b. Şeddâd’ın Şiirlerinde Tasvir” 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Aralık 2016/1 / c.3 / sy. 4


"Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın Hayatı ve Dönemi Çerçevesinde Muallakasında Hikmet" 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/2 / c.3 / sy. 5


"Antere b. Şeddâd'ın Hayatı ve Şiirlerinde Hamâset Teması"

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2015/2 / c.5 / sy.10

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

ÇALIŞTAY: "İlahiyat ve İslâmî İlimler Fakültelerinde Arapça Öğretimi" 19-20 Eylül 2015 / Uşak Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi