Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Yakup GÖÇEMEN

Adı-Soyadı

Yakup GÖÇEMEN

Doğum Yılı ve Yeri

28.11.1974 - Antakya

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Temel İslâm Bilimleri (Arap Dili ve Belâğatı)

Yabancı Dil

Arapça: 93,75 (YDS - Ekim 2016) İngilizce:70,00 (YÖKDİL - Temmuz 2017)

E-posta/Web

yakupgocemen@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 Dahili: 1572

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İslam'a Çağrı Fakültesi Tripoli /LİBYA (İslami İlimler-Arap Dili ve Belağatı)

1996-2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Denklik)

2011-2012

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD. Arap Dili ve Belağatı

2014-2015

Doktora

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD. Arap Dili ve Belağatı

2016-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Ünivesitesi / Rektörlüğe Bağlı Birimler / İlahiyat Fakültesi (13 B Görevlendirme)

2014-2018

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Yabancı Diller Yüksekokulu

2018-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

NİL ŞAİRİ HÂFIZ İBRÂHÎM'İN LEYÂLÎ SATÎH ADLI MENSUR ESERİNİN MUHTEVA, ŞEKİL VE ÜSLUP YÖNÜNDEN TAHLİLİ (Hasan ŞEYHAHMED / TAMAMLANDI-2020)       

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Arap Edebiyat Tarihi (Cahiliye, Sadru'l-İslâm, Emevî, Abbâsî Dönemleri)

Arap Şiiri, Belâğat, Dilbilim


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı Başkanı 2019-
Hazırlık Sınıfları Koordinatörü 2015-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Arapça Dil Editörü 2016-2020
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2018-2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

İlahiyat ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi 2016-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


GÖÇEMEN, Yakup (2019)

- (أثر القيم الـمعنوية في الشعر العربي (العصر العباسي الأول أنموذجا - Arap Şiirinde Manevî Değerlerin Etkisi: Birinci Abbâsî Dönemi Örneği   

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,  (USBK), ( 07-09  Kasım / Gümüşhane)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antere b. Şeddâd’ın Şiirlerinde Tasvir” 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Aralık 2016/1 / c.3 / sy. 4

"Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın Hayatı ve Dönemi Çerçevesinde Muallakasında Hikmet" 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/2 / c.3 / sy. 5

"Antere b. Şeddâd'ın Hayatı ve Şiirlerinde Hamâset Teması"

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2015/2 / c.5 / sy.10

"Câhiliyeden Endülüs'ün Yıkılışına Kadar Arap Edebiyatında Şehir Mersiyeleri"

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 7 - 2020/1 - Sayfalar: 277-320.  

"Mısırlı Neo-Klasik Şair Veliyyüddîn Yeken'in Eserlerinde Sultan II. Abdülhamid"
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2020/1 - Sy.: 51 - Sayfa: 215-248.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

ÇALIŞTAY: "İlahiyat ve İslâmî İlimler Fakültelerinde Arapça Öğretimi" 19-20 Eylül 2015 / Uşak Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi