Ünvanı

Öğr. Gör.

H. Uğur EYDEMİR

Adı-Soyadı

H. Uğur EYDEMİR

Doğum Yılı ve Yeri

25.08.1985 EMİRDAĞ

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ugureydemir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666 Dahili 1679

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Yüksek Lisans

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

2011-2014

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İki Yıl Süreli Hukuk Bölümü Adalet Programı

2014-2016

Lisans

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2005-2009

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2019-- devam--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Uluslararası ve Bölgesel Yasa Dışı Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele Anlaşmalarının Türkiye'deki Mücadeleye Etkileri

THE EFFECTS OF INTERNATIONAL AND REGIONAL AGREEMENTS ON ILLEGAL DRUG TRAFFIC IN TURKEY

Danışman:  Yrd. Doç. Dr. Pınar BAL

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Güvenlik Yönetimi, Güvenlik Stratejileri, Suç Araştırmaları, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Muhabere yönetimi, Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler ve Bunların Uluslararası Ticareti,Güvenlik Hukuku


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER