Öğr. Gör. Cemil Teke Cemil Teke
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon
teke@kilis.edu.tr
3488142667/7508