Ünvanı

Öğr. Gör.

Ömer YEŞİLTEPE

Adı-Soyadı

Ömer YEŞİLTEPE

Doğum Yılı ve Yeri

18 Ekim/İstanbul

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

İnşaat

Yabancı Dil

72,50

E-posta/Web

omeryesiltepe@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

2008-2012

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D.

2012-2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D.

2017-2018

Doktora

İskenderun Teknik Üniversitesi/Fen ve Doğa Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği ABD/Geoteknik

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

21.11.2014-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

‘Kapaklı Konduitlerin Ozon Enjeksiyonunda Kullanılması’ 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği A.B.D.

(Danışman:Prof. Dr. Mehmet Ünsal)


Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Geoteknik A.B.D.  ve  Yapı A.B.D.  


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ünsal M., Yeşiltepe Ö., and  Cuci Y, " Usıng Cırcular Conduıts In Ozone Injectıon” Ozone: Science & Engineering, DOI:10.1080/01919512.2013.859519, 36, 191-195, 2014

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Ünsal M., Cuci Y., Yeşiltepe Ö., Gökgöz A. ve Özdöşemeci C.T., "Dairesel Kesitli Konduitlerin Havalandırma Performansının Araştırılması", 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı (ENSUTEK), Bursa, Turkiye, 2012.

Ünsal M., Cuci Y., Kırmacı H.K., Yeşiltepe Ö., Gökgöz A. ve Özdöşemeci C.T., "Dairesel Konduitlerle Venturilerin Hava Giriş Oranlarının Karşılaştırılması"3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Türkiye, 2013

Baykuş N., Yeşiltepe Ö.,  Risk of Earthquake in Structure and Case of Damage Investigation with Approximate Methods: Kilis 7 Aralik University Campus. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16, Kilis), Tam Metin Bildiriler Kitabı,  ISBN: 978-605-83631-1-3, ICNASE-2016-179, Ss. 646 – 654.

Yeşiltepe Ö., Baykuş N., A Concrete Frame System Using IdeCAD and Sta4CAD Programs and Comparison of Analysis Results. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16, Kilis), Tam Metin Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-83631-1-3, ICNASE-2016-220,   Ss. 655 – 663.

Yeşiltepe Ö., " A Concrete Frame System Using İdecad And Sap2000 Programs And Comparison Of Analysis Results" IV. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE’2017), Tam Metin Bildiriler Kitabı,ISBN: 978-9944-0637-8-4 ,Cilt 2 syf 208-218, August 23-25,2017, Roma,Italy 

Yeşiltepe Ö.,Aytekin M., "Yapı Kat Deplasmanları ile Yatak Katsayısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma", III Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi(UMTEB), Gaziantep,21-22 Haziran 2018.

Yeşiltepe Ö., Aytekin M., "Zemin Yatak Katsayısı Değişiminin Radye Temel Kalınlığı ve Donatısı Üzerine Etkileri", III Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi(UMTEB), Gaziantep,21-22 Haziran 2018

Aytekin M., Yeşiltepe Ö., "Beton Bariyer Yüksekliğinin Hesaplanmasi Ve Yeni Prototip Tasarimi", III Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi(UMTEB), Gaziantep,21-22 Haziran 2018.

Aytekin M., Yeşiltepe Ö., "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeşil Beton Kullanımının Önemi", III Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi(UMTEB), Gaziantep,21-22 Haziran 2018

Yeşiltepe Ö.,Türedi Y.,Örnek M., "Öngermeli Donatılı Zeminlerde Taşıma Gücünün Sayısal Analizi", 8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul 13 - 15 Kasım 2019

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER