Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İNCİLİ Ömer Faruk İNCİLİ
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
ofarukincili@kilis.edu.tr
1732