Ünvanı

Öğr. Gör.

Nurdan BAYKUŞ

Adı-Soyadı

Nurdan BAYKUŞ

Doğum Yılı ve Yeri

15.03.1987 / KAHRAMANMARAŞ

Fakülte/Yüksekokul

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

İNŞAAT BÖLÜMÜ

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

nurdanbaykus@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 / 1611

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

T.C. Fırat Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Yapı Öğretmenliği

2007-2010

Lisans

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ Mühendislik Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği

2013-2014

Yüksek Lisans

T.C. Fırat Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı

2010-2012

Doktora

T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2016-...

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Teknik Bilimler MYO

10/2012-

Öğr. Gör.

Rezekne Academy of Technologies / Erasmus Teaching Staff Mobility Programme.

09/2017-10/2017

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

HASTANE YAPILARININ BİYOHARMOLOJİK DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Çevre Geotekniği,  Zeminlerin Yapısı ve Davranışı, Zemin İyileştirme Yöntemleri, Deneysel Zemin Mekaniği. 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı, Program Koordinatörü 09/2013-06/2015
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yalıtım Komisyonu Üyeliği 03/2013-08/2015
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yapı İşleri Komisyonu Üyeliği 12/2012-08/2015
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, İnşaat Bölümü Mevlana Değişim Programı Koordinatörü 11/2012-09/11/2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü,İnşaat Bölümü Farabi Değişim Programı Koordinatörü 11/2012-09/11/2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, İnşaat Bölümü Erasmus Birim Koordinatörü 11/2012-09/11/2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü,İnşaat Bölümü Bologna Temsilcisi 11/2012-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İnşaat Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı 01/2015 -06/2015
İnşaat Bölüm Başkanı 06/2015-11/2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Köse, O., Baykuş, N. ve Keleşoğlu, Ö. (2011). Taşıma Gücü Zayıf Olan Zeminlerdeki Binaların Deprem Risk Analizi (Elazığ Örneği).   Volume: 6, Number: 4, E-Journal of New World Sciences Academy. NWSA.

Öztürk, Y., Baykuş, N. ve Ay, S. (2014). Anadolu Tarihi Su Yapılarında Yaşanan Dönüşüm Süreçlerinin İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. September / October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter ID:07 K:43. www.hmfdergisi.com.

Ekinci, C, C. ve Baykuş, N. (2015).  An Experimental Analysis of the Bioharmological Properties of Polyclinics at Hospitals in August. Environment and Ecology Research: 3(6):150-157,2015. DOI:10.13189/eer.2015.030602 http://www.hrpub.org

Ay, S., Baykuş, N. ve Ekinci, C, C. (2016).  Elazığ ve Malatya’da Bazı İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016, Ss.84-92. 

Ekinci, C, C., Ay, S., Baykuş, N. ve Ay, A. (2016).  Lignin Sülfonat Esaslı Yapı Kimyasalların Taze ve Sertleşmiş Betona Olan Etkilerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniv. Müh. Bilim. Dergisi, PAJES-70487 | DOI: 10.5505/pajes.2016.70487. 

Ay, S., Baykuş, N. ve Ekinci, C, C. (2017). Bedensel Engelliler Açısından Bir Eğitim Kurumunun Ulaşılabilirlik ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Engineering Sciences (NWSAENS), 1A0387, 2017; 12(4):201-215. 

Ay, S., Baykuş, N. ve Ekinci, C, C. (2017). Okulların Ölçülebilen Bazı Mekânsal ve Huzur Kriterleri: Malatya Örneklemi. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (UHMFD), Ss: 48-63. www.hmfdergisi.com. 

Ekinci, C, C., Baykuş, N., Ay, S., Akgül, M. ve Elyiğit, B. (2020). Bir Kamu İdari Hizmet Binasının Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2020;8(1), Ss:119-130, https://doi.org/10.21923/jesd.415577.

Karpuzcu, M., Baykuş, N. and Yurtsever, A. (2020). An Experimental Study on Treatment of Domestic Wastewater By Natural Soil. Engineering Sciences (NWSAENS), 15(4):196-208, DOI: 10.12739/NWSA.2020.15.4.1A0462.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Ekinci, C, C. ve Baykuş, N. (2015).  Experimental Investigation of Summer Season Bioharmological Properties of Hospital Polyclinic Environments. International Congress on Natural Sciences and Engineering, ICNSE-1539. 7-9 Mayıs 2015, Kyoto, Japan.

Ekinci, C, C. ve Baykuş, N. (2015).  An Experimental Analysis of the Bioharmological Properties of Polyclinics at Hospitals in Desember. 3rd International Symposium on Innovative Technologies ın Engineering and Science (ISITES2015), Universidad Politecnica de Valencia, 3-5 JUNE 2015, Valencia, Spain. 

Baykuş, N. ve Ay, S. (2016). Colour Choice in Educational Environment among Primary School Freshmen. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16, Kilis), Tam Metin Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-83631-1-3, ICNASE-2016-180,   Ss. 635 – 640.

Baykuş, N. ve Yeşiltepe, Ö. (2016).  Risk of Earthquake in Structure and Case of Damage Investigation with Approximate Methods: Kilis 7 Aralik University Campus. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16, Kilis), Tam Metin Bildiriler Kitabı,  ISBN: 978-605-83631-1-3, ICNASE-2016-179, Ss. 646 – 654. 

Yeşiltepe, Ö. ve Baykuş, N. (2016).   A Concrete Frame System Using IdeCAD and Sta4CAD Programs and Comparison of Analysis Results. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16, Kilis), Tam Metin Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-83631-1-3, ICNASE-2016-220,   Ss. 655 – 663. 

Baykuş, N. ve Ay, S. (2016).   Hastane Yapılarının Fiziki Özelliklerinde Yaşanan Dönüşüm Sürecinin Değerlendirilmesi. (Paper ID: OF-394-334), 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC October 26-28, 2016.), Çukurova University, Congress Center Adana / TURKEY. 

Baykuş, N., Ay, S. ve Ekinci, C, C. (2016).    Hastanelerin Özel Oda Bölümlerinde Bazı Mekânsal Kalite Niteliklerinin İncelenmesi: Elazığ Örneği. (Paper ID: OF-394-333), 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC October 26-28, 2016.), Çukurova University, Congress Center Adana / TURKEY. 

Baykuş, N. ve Ay, S. (2017). Effects of Local Ground Classes on Building Behavior. 2ND International Congress on Engineering Architecture and Designs, (12-13 Mayıs 2017 / Kocaeli). Özet Metin Bildiriler Kitabı. www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org. Ss. 484-485.

Baykuş, N. ve Ay, S. (2017). Zemin İyileştirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 2ND International Congress on Engineering Architecture and Designs,  (12-13 Mayıs 2017 / Kocaeli). Özet Metin Bildiriler Kitabı. www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org. Ss. 486-487.

Ay, S. ve Baykuş, N. (2017). Bir Yükseköğretim Kurumunda Bedensel Engellilere Yönelik Bazı Yapısal Düzenlemelerin İncelenmesi, EUROASIA SUMMIT, EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I, July 17-21, 2017, Ankara / TURKEY. Özet Metin Bildiriler Kitabı, Ss. 78. 

Ay, S. ve Baykuş, N. (2017). Okullarda İç Ortam Hava Kalitesinin İncelenmesi: Malatya Örneklemi, EUROASIA SUMMIT, EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I, July 17-21, 2017, Ankara / TURKEY. Özet Metin Bildiriler Kitabı, Ss. 79. 

Baykuş, N. ve Ay, S. (2017). Sürdürülebilir Mimarlık Anlayışına Genel Bir Bakış. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Çukurova University, Congress Center, October 25-27, 2017, Adana / TURKEY. Bildiriler Kitabı, Ss. 2004-2007. 

Ay, S. ve Baykuş, N. (2017). İlköğretim Birinci Kademe Eğitim Yapılarının Aydınlık Düzeylerinin Deneysel Olarak Araştırılması. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Çukurova University, Congress Center, October 25-27, 2017, Adana / TURKEY. Bildiriler Kitabı, Ss. 2029. 

Baykuş, N. ve Ay, S. (2018). Effects of Different Earthquake Zones on Building Behavior. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-68667-8-4, Ss. 1058.

Baykuş, N. ve Ay, S. (2018). Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-68667-8-4, Ss. 1059.

Ekinci, C, C., Baykuş, N., Ay, S., Akgül, M. ve Elyiğit, B. (2018). Examination of The Engineering Properties of a Public Administrative Service Building. 3rd International Science Symposium. ISS2018-September 05-08, 2018, Pristine/Kosovo, ISBN978-605-666789-2-9, Ss.36.

Ay, S. ve Baykuş, N. (2018). Yeşil Binalarda İç Hava Kalitesi ve İnsan Sağlığı. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-68667-8-4, Ss. 1065.

Ay, S. ve Baykuş, N. (2018).  İnşaat Sektöründe Sürdürülebilir Malzemelerin Kullanımına Genel Bir Bakış. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep. Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-68667-8-4, Ss. 1066.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Baykuş, N. ve Ekinci, C, C. (2013). Hastane Acil Muayene Bölümlerinin Biyoharmolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Şubat 2013. ISSN: 1301-0034, Ss: 54-62. Medikal Teknik Dergisi. http://www.medikalteknik.com.tr/online-dergi/

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Duyarlılık Dersi Projeleri, (2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi, Güz Yarıyılı). Bitkisel Atık Yağların Kontrolü ve Geri Kazanımı. 

http://www.kilis.edu.tr/duyuru.php?url=http://duyuru.kilis.edu.tr/duyuru/4900/ogrencilerimiz-bitkise...

https://www.haberturk.com/kilis-haberleri/65905411-universiteli-ogrenciler-bitkisel-atik-yaglarin-ge...

https://www.iha.com.tr/kilis-haberleri/universiteli-ogrenciler-bitkisel-atik-yaglarin-geri-kazanimi-...

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/kilis/universiteli-ogrencilerin-cevre-duyarliligi-41076365

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Duyarlılık Dersi Projeleri, (2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi, Güz Yarıyılı). 'Engelsiz Müzikal'

http://www.kilis.edu.tr/duyuru.php?url=http://duyuru.kilis.edu.tr/duyuru/5294/tbmyo-insaat-bolumu-ogrencilerinden-%E2%80%9Cengelsiz-muzikal%E2%80%9D

https://www.haberturk.com/kilis-haberleri/72898519-universitelilerden-engelsiz-muzikal

https://www.iha.com.tr/kilis-haberleri/universitelilerden-engelsiz-muzikal-2435109/

https://www.karar.com/kilis/universitelilerden-engelsiz-muzikal-1364504?p=1#

https://www.yenicizgihaber.com/haber/kiliste-universitelilerden-engelsiz-muzikal-haberi-141486.html

http://www.habersitesi.com/universitelilerden-engelsiz-muzikal-586320h.htm 

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğr. Gör. Nurdan Baykuş ve Öğr. Gör. Ercan Kılıç’ın katkılarıyla düzenlenen, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve NWSA Genel Yayın Yönetmeni Dr. Cevdet Emin EKİNCİ tarafından sunulan BİYOHARMOLOJİ tanıtım konferansı gerçekleştirildi.  Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu/Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (2013).

http://fef.kilis.edu.tr/duyuru/1698/favicon.ico https://www.haberler.com/biyoharmoloji-muhendisligi-tanitim-konferansi-4475559-haberi/