Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Nedim ÖZ

Adı-Soyadı

Nedim ÖZ

Doğum Yılı ve Yeri

20.05.1962 / Anamur

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

Din Sosyolojisi

Yabancı Dil

YDS Arapça - 55

E-posta/Web

nedimoz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 - 1574

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk Ün. İlahiyat Fak.

1985-1990

Yüksek Lisans

Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü

1992-1995

Doktora

Çukurova Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

İlahiyat Fak.

24.12.2014-

Öğretmen

MEB

1992-2014

Dr. Öğr. Üyesi

İlahiyat Fakültesi

15.10.2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Ilgın'ın Tekke Köyündeki Manevi Halk İnançlarına Sosyolojik Bir Yaklaşım

Doktora Tezi

Ailenin Çözülmesi Sürecinde Boşanma Olgusu Ve Din: Sosyolojik Bir Yaklşım (Kilis İli Örneği)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı 23.10.2019-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 13.03.2017-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-  Kimlik ve Karakter Oluşumunda Okulun Rolü = Role of Schools with Identity and Characters

Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı], 2019, cilt: LV, sayı: 1, s. 197-215 .


2- Modern-Seküler Süreçte Ailenin Çözülmesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: II, sayı: 3, s. 135-165.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Sağlıklı Aile Oluşumunda Karakterin Rolü

Uluslararası Kişilik ve Karakter İnşâsında Dinin Yeri Sempozyumu, 10-12 Haziran 2016, Ordu, 2016, cilt: II, s. 305-321.

 

2-   Kimlik ve Karakter Oluşumunda Okulun Rolü = Role of Schools with Identity and Characters

  ULUSLARARASI DIN SOSYOLOJISI SEMPOZYUMU Aksaray / Türkiye, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIOLOGY OF RELIGION,  10-12 Mayıs 2018.


3- Aile Mahkemelerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Farklı Bir Yaklaşım

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Bildiriler Kitabı (USBK),7-9 Kasım 2019, Gümüşhane 2019, s. 1114-1122.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ailenin Çözülmesi Süreci Olarak Boşanma Olgusu ve Din: Sosyolojik Bir Yaklaşım, İlahiyat Yayınları (Otto), Ankara 2019.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din/İslam ve Şiddet İlişkisini Algılayışı (Kilis 7 Aralık Ün. Örneği) 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: II, sayı: 3, s. 135-165.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER