Ünvanı

Öğr. Gör.

Nedim ÖZ

Adı-Soyadı

Nedim ÖZ

Doğum Yılı ve Yeri

20.0501962

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

Din Sosyolojisi

Yabancı Dil

YDS Arapça - 55

E-posta/Web

nedimoz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

05355203557

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk Ün. İlahiyat Fak.

1985-1990

Yüksek Lisans

Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü

1992-1995

Doktora

Çukurova Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

İlahiyat Fak.

24.12.2014-

Öğretmen

MEB

1992-2014

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Ilgın'ın Tekke Köyündeki Manevi Halk İnançlarına Sosyolojik Bir Yaklaşım

Doktora Tezi

Ailenin Çözülmesi Sürecinde Boşanma Olgusu Ve Din: Sosyolojik Bir Yaklşım (Kilis İli Örneği)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 13.03.2017-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Sağlıklı Aile Oluşumunda Karakterin Rolü

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din/İslam ve Şiddet İlişkisini Algılayışı (Kilis 7 Aralık Ün. Örneği) 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

"Kimlik Ve Karakter Oluşumunda Okulun Rolü"  adlı bildiri 10-12 Mayıs'ta Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumunda sunuldu (Aksaray)