Ünvanı

Arş. Gör.

MURAT YILMAZ

Adı-Soyadı

MURAT YILMAZ

Doğum Yılı ve Yeri

1991/İZMİR

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İktisat

Yabancı Dil

E-posta/Web

muratylmz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348-813 93 34 - 1516

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Afyon Kocatepe Üniversitesi / İ.İ.B.F. / İktisat

2009-2014

Yüksek Lisans

Katip Çelebi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Finansal Ekonomi

2015-2017

Doktora

Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat

2017-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / 2007

2018-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER