Ünvanı

Arş. Gör.

Murat YILMAZ

Adı-Soyadı

Murat YILMAZ

Doğum Yılı ve Yeri

1984

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yabancı Dil

Arapça

E-posta/Web

muratyilmaz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488139314-1580

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Medine İslam Üniversitesi- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (DENKLİK)

2006-2013

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

2016-2019

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

2019-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Nahiv Usûlü Açısından Gramer Terminolojisinin Değerlendirilmesi (Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Yusuf KARATAŞ)

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Mevlana Programı İlahiyat Fakültesi Koordinatörü 2017-Devam Ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Murat Yılmaz, "Basra-Kufe Dil Ekollerinin Delilleri", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 9-13 Mayıs 2018, Mardin/Türkiye

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Murat Yılmaz, "Basra ve Kufe Dil Ekollerinin Delilleri", Geçmişten Günümüze Tarihten İzler, ed. M. Doğan Karacoşkun, Osman Köse, Berikan Yayınevi, Ankara 2018, ss. 427-436.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

1. Tercüme: Tefsir Tarihi, et-Tefsrîr ve'l-müfessirûn, Muhammed Hüseyin ez-Zehebi, 1979; çev. Murat Yılmaz, İstanbul : Beka Yayıncılık, 2017, C. 3.

2. Tercüme: Mustafa Ahmed Abdulalim, "Geçmişten Günümüze Arapçanın Özellikleri", çev. Murat Yılmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 5, 2016, ss. 255-265.

3. Tercüme: İslam Kurumları ve Medeniyeti Ders Kitabı (Ünite 5), Şefaettin Severcan, 2013; çev. Murat Yılmaz, Eskişehir : Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2018.PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER