Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Muharrem ŞAHİNER

Adı-Soyadı

Muharrem ŞAHİNER

Doğum Yılı ve Yeri

11.12.1979 Gürün/SİVAS

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Felsefe ve Din Bilimleri

Yabancı Dil

Fransızca (YDS 83)

E-posta/Web

muharremsahiner@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666/ 1568-1410-7000

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

2006-2014

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

2003-2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

1999-2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/İDKAB

2011-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Felsefe ve Din Bilimleri

2014-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Malebrache'da Aranedencilik

Doktora Tezi

İbn Sînâ'da Yetkinlik

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İslam Felsefesi

Din Felsefesi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı 2018-
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V. 2018-
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2018-2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KOORDİNATÖRÜ 2017-2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SENATÖR 2017-
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2015-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖR DANIŞMANLIĞI 2017-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2012-
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2017-2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2017-2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜR V. 2017-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) Komisyon Üyeliği 2018-
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2017-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ŞAHİNER Muharrem (2018), İhvân-ı Safâ‟ya Göre Yaşam Ve Ölümün Hikmetleri", İkinci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 09-13 Mayıs, Mardin, s. 284.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Şahiner M (2016). Plotinusçu Taşma Teorisinin İslam Geleneğine Entegrasyonu Bağlamında İbn Sînâ’da İnâyet Kavramı. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences. MADRID. ss. 183-190.


Şahiner M (2017). Türkçe Felsefe Yapmak: İbrahim Edhem Mesut’un Semerât-ı Akl Risalesinin Felsefî Tahlili. Ömer Halisdemir Üniversitesi IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, NİĞDE. ss. 591,598.


Şahiner M (2017). Kierkegaard’da Varoluş ve Bir Paradoks Olarak İman. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo/BOSNIA. s. 295. 

Şahiner M (2017). Fârâbî’nin Varlık Hiyerarşisinde Yetkinlik Kavramı. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo/BOSNIA. s. 496.


Şahiner M (2017). İslam Filozoflarına Göre Felsefeden Önce Öğrenilmesi Gereken İlimler. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Muğla. s. 416.


Şahiner M (2017). Malebranche’da Bilimsel Bilginin Temeli: Yaratmada Birşekillilik. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Muğla. s. 660.


Şahiner M (2018). İhvân-ı Sâfâ Felsefesinde Varlığın Özü Olarak Aşk. Uluslararası Mültidisipliner Akademik Araştırmalar Sempozyumu (ISMAS). Kemer. s. 231.

Şahiner M (2018). Kindî'ye Göre Din Karşısında Felsefenin Meşruluğu. Uluslararası Mültidisipliner Akademik Araştırmalar Sempozyumu (ISMAS). Kemer. s. 233.

KARACOŞKUN M. Doğan , ŞAHİNER Muharrem (2018), "Felsefî Bir Bakış Açısıyla Model İnsan Model Devlet Teorisi", Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 16-27 Nisan, Kahramanmaraş, s. 618-625.

KARACOŞKUN M. Doğan, ŞAHİNER Muharrem (2018), "Bilimsel Yaklaşımın Ölçüsü Toplumsal Ahlak mı Evrensel Etik mi Olmalıdır?", Uluslararası Etik Araştırmalar Sempozyumu, 9-10-11 Mayıs, Gaziantep, s. 85-91. 

ŞAHİNER Muharrem (2018), "İbn Sînâ’ya Göre Ölümsüzlük Ve Âhirette Var Olmanın Mâhiyeti", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 28-30 Haziran İtalya, s. 169.

Şahiner M. (2019). İbn Sînâ'ya Göre Varlığın Estetik Bir İfadesi Olarak Aşk. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mersin. ss. 192-198.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

ŞAHİNER Muharrem (2018), "Kilisli Abdullah Efendi’ye Göre Mantık Öğrenmenin Gerekliliği Ve Faydaları", İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, C. II, Berikan Yayınevi, Ankara, s. 479-489.

Şahiner M. (2019). "Bilim Felsefesi" Felsefeye Giriş içinde, Ed. Fatih Özkan, İlyas Altuner, Klm Yayınları, Kahramanmaraş.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ŞAHİNER M. (2014). İbn Sînâ da İnsanın Varlığa Dair Bilgisinin Nefsin Yetkinliğiyle İlişkisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 1(1), ss. 103-118.

ŞAHİNER M (2014). Gazzâli’nin Nedensellik Anlayışı ile Malebranche’ın Okazyonalizminin Karşılaştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 4(7), ss. 1-27.

ŞAHİNER M. (2017). İslam Filozoflarına Göre Felsefeden Önce Öğrenilmesi Gereken İlimler. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. C. 4, Sayı 7. ss. 91-106.

ŞAHİNER M. (2017). Kierkegaard'a Göre İmanın Gereği: Bireysel Varoluş. Sosyal Bilimler Dergisi. 7(14), ss. 290-303.

Gusdorf G. (Güz-2016). Kierkegaard, Varoluş, Birey (Çev.: Muharrem Şahiner). Özne Felsefe Sanat ve Bilim Yazıları, 25. Kitap. ss. 241-245.

ŞAHİNER M. (2008). Kitap Tanıtımı.  Modern Batı Düşüncesi Ekseninde Rasyonel Teoloji.  Aliye ÇINAR. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), ss. 176-179.

ŞAHİNER M. (2019). İhvân-ı Safâ'nın Din Dili Bağlamında Eskatoloji.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 6(11), ss. 739-768.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER