Ünvanı

Arş. Gör.

Merve İZİN BADRIA

Adı-Soyadı

Merve İZİN BADRIA

Doğum Yılı ve Yeri

16/05/1989 ANKARA

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Din Felsefesi

Yabancı Dil

İNGİLİZCE / 91 (yökdil)

E-posta/Web

merveizin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1593

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İlahiyat

2007-2011

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Din Felsefesi

2013-2015

Doktora

Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Din Felsefesi

2015-Devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

17.04.2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Tanrı ve İnce Ayarlanmışlık Kanıtı

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar



PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER