Ünvanı

Öğr. Gör. Dr.

MEHMET ONUR

Adı-Soyadı

MEHMET ONUR

Doğum Yılı ve Yeri

19.09.1978

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT

Bölüm

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Yabancı Dil

E-posta/Web

mehmetonur@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1571

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

-2008

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU "BİR EHLİYET ARIZASI OLARAK İSLAM HUKUKUNDA SEFEH"

-2011

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU "İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA RİSK TEORİSİ VE RİZİKOLU AKİTLER"

-2017

Lisans

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT

-2000

Lisans

ERZURUM ÖMER NASUHİ BİLMEN DİNİ YUKSEK İHTİSAS MERKEZİ

-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

2013-2014

Öğr. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2014-2017

Öğretmen

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM

2001-2010

Öğretmen

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ YUKSEK İHTİSAS

2010-2013

Öğretmen

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VAİZ

2013-2013

Öğr. Gör. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

BİR EHLİYET ARIZASI OLARAK İSLAM HUKUKUNDA SEFEH

Doktora Tezi

İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA RİSK TEORİSİ VE RİZİKOLU AKİTLER

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

 İSLAM İKTİSADI, İKTİSAT, İSLAM HUKUKU, İSLAM BORÇLAR HUKUKU, İSLAM USUL HUKUKU SARF, NAHİV, OKUMA ANLAMA, DUYMA ANLAMA, SÖZLÜ ANLATIM, ARAPÇA DİL BİLGİSİ, 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Onur, Mehmet İslam Borçlar Hukukunda Risk teorisi ve Rizikolu Akitler,  Astana Yayınları, Ankara 2018, ISBN:978-605-9623-53-7

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İMAM KASANİ VE BEDAİS-SANAİ ADLI ESERİ ÜZERİNE METODOLOJİK İNCELEME

SEFEH DURUMU VE SEFİHİN HACRİ

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

2011 KPDS Arapça 86,25