Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Melih AYDIN

Adı-Soyadı

Melih AYDIN

Doğum Yılı ve Yeri

1984- Elazığ

Fakülte/Yüksekokul

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Yabancı Dil

72,5 ÜDS(Ekim 2008); 83,75 YDS (Eylül 2017)

E-posta/Web

maydin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 / 7231

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu

2012-2017

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

2017-2020

Öğr. Gör.

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa We Wloclawku/ Wloclawek/ POLONYA (ERASMUS + Ders verme hareketliliği, Misafir Öğretim Elemanı)

2015-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı 2020-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı 2017--
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı 2013-2014

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli Yönetim Kurulu Üyesi 2017--

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Aydın, M., Ünüvar, Ş. (2020). Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Elazığ Kürsübaşı Geleneği, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 3(2), 213-233. DOI: 10.33083/joghat.2020.45

2.  Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G. & Aydın, M. (2018). Geleneklerin Aktarım Sürecinde Mutfak Kültürünün Rolü: Kilis Örneği. Researcher: Social Sciences Studies (RSSS) . 6(2). 113-222.  http://dx.doi.org/10.18301/rss.609  

3. Ünüvar, Ş. & Aydın, M., (2017). Measuring Service Quality With Ecoserv Scale in Ecotourism Destinations: A Research in The Coastal Regions of Turkey.  The Journal Of Social Sciences Institute. 1(3). 1-15. 

4. Tuna, M., Çelen, O., Aydın, M., & Özkan B.İ., (2017). Evaluation of Kilis Province in the Context of UNESCO Creative Cities Network.  Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal. UTKM.  366-388. Doi Number: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2017.UTKM  

5. Aydın, M., & Akdağ, G. (2016). “The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Cynicism Among Hotel Employees in Southeastern Anatolia Region of Turkey”, Eurasian Journal of Business and Management. 4(4). 81-89.  https://dx.doi.org/10.15604/ejbm.2016.04.04.008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Aydın, M. & Tuna., M. (2021). The Relationships of Migration, Development and Tourism: The Case of Kilis. MTCON-Conference on Managing Tourism Across Continents. 1-3 April 2021. (Virtual)

2. Aydın, M. & Ünüvar, Ş. (2021). Conceptualization of Homestay Within the Framework of the Sharing Economy. MTCON-Conference on Managing Tourism Across Continents. 1-3 April 2021. (Virtual)

3. Aydın, M. & Çelen, O. (2018). Perception of Future Generations: Space Tourism as an Alternative Tourism Form. 12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences. 4-6 May 2018, Abstract Text, Prague/Czech Republic.

4. Özel, G., Yıldız, F.,  Aydın M. ve Akbaba, M., (2018). Local Foods In Breakfast Culture: Example Of Civilization City, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference 4-6 May 2018, Abstract Text, Prague/Czech Republic.

5. Ünüvar, Ş. & Aydın M. (2018). A Stylish Special Interest Journey to the Kars: Eastern Express. 12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences. 4-6 May 2018, Abstract Text, Prague/Czech Republic.

6. Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G. & Aydın M. (2018). Geleneklerin Aktarım Sürecinde Mutfak Kültürünün Rolü: Kilis Örneği. Gastronomi Zirvesi, (22-25 Mart), Ankara/TURKEY

7. Tuna. M. & Aydın, M. (2018). Inclusion of Refugees Into Labour Market: Tourism as a Remedy For Instability, The Silk Road and the Tourism and Hospitality Indutries, 15th KIMEP Joint International Research Conference, (13-14 April 2018) Almaty/ KAZAKHSTAN

8. Akbaba, M., Aydın M., Yıldız, F. & Özel, G. (2018). Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları: Kilis Örneği, 2nd International Rural Tourism and Development Congress, 10 - 13 Mayıs, Bodrum/Muğla.

9. Aydın M., Özel, G. Akbaba, M. & Yıldız, F., (2018). Kırsal Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliğinde Ürünler ve Mutfak Araç Gereçlerinin Rolü: Kilis Mutfağı Örneği, 2nd International Rural Tourism and Development Congress, 10 - 13 Mayıs, Özet Metin Bildiri,  Bodrum/TURKEY.

10. Tuna, M., Çelen, O., Özkan B.İ., & Aydın, M. (2017). Evaluation of Kilis Province in the Context of UNESCO Creative Cities Network. International Tourism and Cultural Heritage Congress. 4-8 Oct. 2017. Marmaris/ TURKEY

11. Ünüvar, Ş., & Aydın, M. (2017). Measuring Service Quality with Ecoserv Scale in Ecotourism Regions: The Case of Turkey. International West Asia Congress Of Tourism Research 28 Sept – 01 Oct 2017 Van/TURKEY

12. Sezgin, M. & Aydın, M. (2017). A Short Story of an Online Travel Agency In Turkey: Booking.Com A Fish Caught Into The Nets. 9th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 8-10 September. Berlin BAU University, Berlin/GERMANY

13. Aydın, M., Kılınç, C.Ç., & Ateş, A. (2017). Do We Really Need to go That Far? Staycation, a Cozy Vacation”, (24 May 2017), University of Sunderland, Tourism Hospitality & Events: Border Crossings & Inter-Connections. Sunderland/ ENGLAND

14. Aydın, M.,& Akdağ, G. (2016). “The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Cynicism Among Hotel Employees in Southeastern Anatolia Region of Turkey”, (20-22 July 2016), Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business – 2016, University of Belgrade, Faculty of Economics. Belgrade/SERBIA

15. Akdağ, G., Yağcı, K., & Aydın, M. (2014). “Tarsus As a New Destination For Belief Tourism: Heritage From Different Religions”, Religious Tourism and Pilgrimage 6th Expert Conference, (19-22 June 2014), Tam Metin Bildiri.   Veszprém, HUNGARY

16. Aydın, M., (2013) “Etnik Kültürlerin Ortak İnanç Paydası: Dünya Coğrafyasında Hıdırellez” International Conference on Religious Tourism and Tolerance (09-12 Mayıs 2013), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tam Metin Bildiri. Ss. 1141-1145. Konya/TURKEY.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Aydın, M. (2012). Kırsal Turizm Kavramına Evrensel Bakış Dünyada Kırsal Turizm Faaliyetleri. 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu. Ss. 37-43.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Aydın, M. (2020). Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezi, Sağlık, E., & Tuna, M. (Ed.) Türkiye'nin Kış Turizmi Merkezleri ve Potansiyeli içinde (ss. 230-244). Eğitim Yayınevi: Konya. 

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresinde (IWACT’17) sunumu yapılan ”Ekoturizm Destinasyonlarında Hizmet Kalitesinin Ecoserv İle Ölçülmesi: Türkiye’deki Kıyı Bölgelerine Yönelik Bir Araştırma” isimli çalışmanın tam metnine, Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen "ikincilik" ödülü

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER