Ünvanı

Arş. Gör.

İsmet Güney

Adı-Soyadı

İsmet Güney

Doğum Yılı ve Yeri

1989 Rize/Fındıklı

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Coğrafya

Yabancı Dil

E-posta/Web

ismetguney@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi/Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi/Coğrafya Bölümü

2007-2011

Lisans

Anadolu Üniversitesi/Açık Öğretim Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

2010-devam ediyor

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

2012-2016

Doktora

Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

2016-devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Turizm Coğrafyası

Ekonomik Coğrafya,

Araştırmalarda Yöntem ve Teknikler

Coğrafi Bilgi Sistemleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Ders Programı Sorumlusu 2014-devam ediyor
Erasmus Bölüm Koordinatörü 2014-devam ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altundal Öncü, M., Güney, İ., Göközkut, B., (2018) “Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Kış Sporları Turizm Merkezinin Sürdürülebilirlik Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 59(11), ss. 320-328.
 • Güney, İ., Somuncu, M., (2017) “Coğrafyacıların Turizm Disiplinine Akademik Katkıları: “Annals of Tourism Research” Dergisi Üzerinden Betimsel Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 54(10), ss. 453-462.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Tam Metin Olarak Yayımlanmış:

 • Koca, R., Güney, İ., Altundal Öncü, M., Somuncu, M., (2016) “Korunan Alanlarda Etkili Planlama ve Sürdürülebilir Alan Yönetiminin Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneğinde İncelenmesi” TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara

Özet Olarak Yayımlanmış:

 • Güney, İ., Somuncu, M., (2017) “Coğrafyacıların Turizm Disiplinine Akademik Katkıları: “Annals of Tourism Research” Dergisi Üzerinden Betimsel Bir Analiz” Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongre, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Güney, İ., Çelik, M.A., Yılmaz, M. (2017) “The Ecological Effects of Political Elements on the Distribution of Spatial Systems : Harran and Suruc” Ecology 2017 İnternational Symposium, Erciyes University, Kayseri
 • Güney, İ., Somuncu, M. (2016) “Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Modeli Çerçevesinde Kuşadası Turizminin Değerlendirilmesi” TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Güney, İ. (2016) “Turizm Alanlarının Yaşam Döngüsü Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği”, 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 28-30 Nisan 2016, Altınyazı Oteli, Avanos/Nevşehir

Sözlü Sunum:

 • Güney, İ., Altundal Öncü, M. ve Somuncu, M. (2019) “New Research Trends For The Caucasus Mountains: A Bibliometric Analysis” Second Caucasus Mountain Forum, Ankara Üniversitesi, Ankara

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Güney, İ., Somuncu, M. (2017) “Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Üzerine Bir Araştırma Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği” LAP Lambert Academic Publishing, ISBN-13: 978-3-330-03233-0, ISBN-10: 3330032332.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Güney, İ., M., Somuncu, M., (2020) “Turizm Coğrafyasında Yeni Araştırma Eğilimleri: Bibliyometrik Bir Analiz” Ege Coğrafa Dergisi, 29(2), ss. 297 – 319.
 • Güney, İ., Altundal Öncü, M., Somuncu, M., (2020) “Kafkas Dağları İçin Yeni Araştırma Eğilimleri: Bibliyometrik Bir Analiz” Coğrafi Bilimler Dergisi, 18(2), ss. 161-190.
 • Güney, İ., Somuncu, M., (2018) “Kuşadası İlçesi’nde Turizmin Yaşam Döngüsü: Mekânsal ve Toplumsal Öğeler Üzerinden Bir Değerlendirme”, Türk Coğrafya Dergisi, 71, ss. 101-116.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tam Metin Olarak Yayımlanmış:

 • Çelik, M.A., Doğantürk, İ.H., Güney, İ. (2016) “Şanlıurfa’nın Güneyindeki Ovalarda Yeraltı Su Seviyesi ve Arazi Örtüsü Değişimlerinin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi”, 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), 05-07 Ekim 2016, Çukurova Üniversitesi, Adana

Sözlü Sunum:

 • Güney, İ. (2018) “ Ayaş İlçesi’nde, Büyükşehir Yasasının Arazi Kullanımı Üzerine Etkileri” Ayaş Sempozyumu, Ayaş/Ankara

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

 • Yüksek Lisans Tezi: Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Üzerine Bir Araştırma Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği
 • Doktora Tezi (Yazım Aşaması): Evrimsel Ekonomik Coğrafya Perspektifinden Turizm Destinasyonların Evrimi, Krizler ve Dirençlilik Bağlamında Antalya ÖrneğiPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER