Ünvanı

Doç. Dr.

EMRULLAH FATİŞ

Adı-Soyadı

EMRULLAH FATİŞ

Doğum Yılı ve Yeri

22.11.1955 TOMARZA

Fakülte/Yüksekokul

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

E-posta/Web

emrullahf@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1553-1563

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi

1977-1981

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Kelam)

1990-1992

Doktora

Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Kelam)

1993-1999

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

1982-2013

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

2013-2015

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

2015-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

Tez adı: İBNÜ'L-HÜMÂM'IN EL-MÜSÂYERE ADLI ESERİNDEKİ Bİ'SETÜ'L-ENBİYÂ VE SEMİYYÂT BAHİSLERİNİN GAZZÂLİ İLE MUKAYESESİ   (1992) 


Doktora Tezi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)

Tez adı: KUR'AN'DA HZ. İSA VE DEĞERLENDİRİLMESİ   (1999) 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Kur’an’In özüne aykırılık bağlamında mezhep tarikat ve din kılığına bürünmüş  illegal örgütlerin ürettiği hurafelere dayalı problemler üzerine değerlendirmeler, eleştiriler


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü 2017-Devam ediyor
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Öğretim Daimi Komisyon Üyesi 2013-Devam ediyor
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/Bölüm Bşk. 2013-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI/Anabilim Dalı Başkanı 2013-Devam ediyor
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/Dekan Yardımcısı 2016-Devam ediyor
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/Bölüm Bşk 2017-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/Fakülte Kurulu Üyeliği 2016-Devam ediyor
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2016-Devam ediyor
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/Fakülte Kurulu Üyeliği 2013-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FATİŞ EMRULLAH (2017).  MEHDİ, MESİH, KUTUP VE ABDAL İNANÇLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM  Journal Turkish Studies, 12(Volume 12 Issue 16), 203-218., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11964 (Yayın No: 3576426)     PDF

FATİŞ EMRULLAH (2016). AKLİ VE NAKLİ AÇIDAN REENKARNASYON (TENÂSÜH). Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, 9(17), 145-145., Doi: 10.17540/hikmet.20161715436 (Yayın No: 2369503)   PDF

FATİŞ EMRULLAH (2015). İBNÜ L HÜMÂM A GÖRE YARATILMIŞLIK VE EBEDİYET BAĞLAMINDA CENNET VE CEHENNEM. Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, 8(16),  83-83., Doi: 10.17540/hikmet.20151612068 (Yayın No: 1936402)  PDF 

FATİŞ EMRULLAH (2015). MELEKLERDE ŞUUR VE İRADE PROBLEMİ. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(2), 785, Doi: 10.18317/kader.77689 (Yayın No: 1936534)  PDF 

 FATİŞ EMRULLAH (2015). HURİ GILMAN VE VİLDANLARIN KİMLİĞİ PROBLEMİ. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(1), 121, Doi: 10.18317/kader.49047 (Yayın No: 1937064)    PDF 

FATİŞ EMRULLAH (2014). GAZALİ VE İBN SİNA NIN CİSMANİ HAŞRE YAKLAŞIMI. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 12(2), 147, Doi: 10.18317/kader.92592 (Yayın No: 1937363)   PDF   

FATİŞ EMRULLAH (2012). HZ İSA NIN MEHDİ VE DECCALLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33(33, 2012), 175-190., Doi: 10.17120/omuifd.54404, Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 165006  PDF     

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ,  Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS),  (02‐04 February 2018, Kemer, Turkey), ISMAS Abstract Book s.154

 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FATİŞ EMRULLAH (2017). DİNİN TAMAMLANMASI BAĞLAMINDA VAHYİN SINIRI PROBLEMİ. KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 15(1, 2017), 167-190. (Kontrol No: 3441293) PDF 

FATİŞ EMRULLAH (2015). İBNÜ L HÜMÂM IN PEYGAMBER GÖNDERME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2(2), 85-104. (Kontrol No: 1530947)  PDF 

FATİŞ EMRULLAH (2014). İTİKADİ FIRKA TASNİFLERİ ÜZERİNE. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(14&2012/1), 21-37. (Kontrol No: 1080356)  PDF

 FATİŞ EMRULLAH (2013). İMAMİYE ŞİASINDA VE ZÂHİRÎLERDE DİNÎ DELİLLER. Hikmet Yurdu Dergisi, 6(12), 187-209. (Kontrol No: 164605)    PDF

 FATİŞ EMRULLAH (2013). MELEKLERİN MASUMİYETİ BAĞLAMINDA HARUT VE MARUT PROBLEMİ. Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, 24(XXIV, 2013/1), 135-152. (Kontrol No: 164849)  PDF

 FATİŞ EMRULLAH (2013). ŞİA NIN İMAMETLE ŞEKİLLENEN İNANÇ ESASLARI. Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, 23(XXIII, 2012/2), 85-103. (Kontrol No: 163285) PDF


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

OSMANLICA KELÂM METİNLERİ (TERCÜME VE YORUMUYLA BİRLİKTE) (2017)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-975-2475-40-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3785981)

 KUR AN A GÖRE AHİRETE İMANIN ÖNEMİ (2016)., FATİŞ EMRULLAH, RAVZA YAYINLARI, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-48181-8-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2056310)

  KLASİK VE ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9831-90-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3015403)

HZ İSA PARADİGMASI (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 411, ISBN:978-605-9831-22-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2566858)

 İNANÇ VE AHLÂK BAĞLAMINDA DÖRT KİTAPTAN YANKILAR (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-9831-89-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2966790)

ATEİSTİK PROBLEMLER VE TEOLOJİK ÇÖZÜMLER (2016)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-85646-1-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1095355)

GÜNCEL İNANÇ PROBLEMLERİ VE ANALİTİK ÇÖZÜMLER (2015)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 338, ISBN:978-605-9831-21-5, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2028565)

 KUR AN IN KABUL VE REDDETTİĞİ MESİH PROBLEMLERİ (2014)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-605-85646-0-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 690789)

 KUR AN DA VE HADİSLERDE BELİRTİLEN KIYAMET ALÂMETLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM (2014)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-605-85646-2-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 165254)

KUR AN DA HZ İSA (2000)., FATİŞ EMRULLAH, NETFORM MATBAACILIK, Basım sayısı:1, ISBN:975-569-064-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2055823)

BUHRANDAN BURHANA GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ  Bölüm adı:(FİZİK ÖTESİ ÂLEM) (2017)., COŞKUN İBRAHİM,GÜNDOĞAR HAMDİ,AKTEPE ORHAN,FATİŞ EMRULLAH,ÇEÇEN MEHMET SALİH,OKUMUŞ NAMIK KEMAL,ÜNVERDİ MUSTAFA,ÜNVERDİ VEYSİ,ATILGAN YUSUF KENAN,AYGAN FADIL,BARLAK MUZAFFER,BATUR MUHAMMET RAŞİT,ÇAĞLAYAN HARUN,ÇETİN MAKSUT,DOĞAN HÜSEYİN,ÖNAL RECEP,SÜT ABDULNASIR, Ekin yayınları, Editör:Recep ARDOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 469, ISBN:978-605-5146-65-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3786326)

 

Diğer YayınlarPROJELER

76.

Arkeolojik Tanrı Algıları ve Kur’an konulu BAP projesi

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

179.

ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU (KATILIMCI-MÜZAKERECİ), İlâhiyat Fakülteleri XXI. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sertifika, 13.05.2016 -15.05.2016 (Uluslararası)

18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI İL ÇALIŞMALARI, Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi, KAYSERİ, Çalıştay, 26.07.2010 -30.07.2010 (Ulusal)