Ünvanı

Arş. Gör.

EMRE ÇALIŞKAN

Adı-Soyadı

EMRE ÇALIŞKAN

Doğum Yılı ve Yeri

1989 - ANKARA

Fakülte/Yüksekokul

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Yabancı Dil

E-posta/Web

emrecaliskan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348-813 93 34-1524

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk Üniversitesi

2007-2012

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2013-2016

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2016--

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Küresel Siyaset, Siyasi Tarih, Sömürgecilik, Türkiye'de Siyasi Düşünce ve Siyasal Hayat, Siyasi Partiler


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER