Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Emad Kanaan

Adı-Soyadı

Emad Kanaan

Doğum Yılı ve Yeri

1974 Şam

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

Felsefe

Yabancı Dil

İngilizce / 85

E-posta/Web

emadkanaan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1592

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi

1992-2000

Yüksek Lisans

Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2003-2007

Doktora

Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2008-2012

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Şam Üniversitesi – Eğitim Fakültesi –

2007-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Gaziantep Özel Zehra Üniversitesi

2014-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralik Universitesi

2015-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İslami Eğitim Dersinin Eğitim Düzeyi Seviyesinin Yükselmesi İçin Geri Beslenme (Feedback) Boyutunun Etkisi (Köklenmesi)

Kur'anı Kerim ve Sünnette (Feedback) Teorisi

Doktora Tezi

  Hizmet Esnasında İslami Eğitim Öğretmenlerinin Eğitimi İçin Öz  Öğrenmeye Dayalı Önerilen Programın Etkinliği

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KATAR (ÖZEL DANIŞMANIN) MERKEZİNDE EĞİTİM VE PSİKOLOJİ DANIŞMASI 20..-20..
ŞAM PSİKOLOJİK REHBERLİK SURİYE MERKEZ KURUCUSU VE MÜDÜRÜ 2005-2010

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ SURİYE HÜKÜMETİNİN EĞTİM BAKANLIĞININ EĞİTİM MÜFREDATI TAHKİM KURULU ÜYESİ 20..-20..
TÜRKİYE (BELSEM) MERKEZİNDE PSİKOJİK VE EĞİTİM MÜFREDATI TAHYKİM KURULU BAŞKANI 20..-20..
TÜRKİYE’DE ŞERRİ BİLİMLER MEZUNLARI BİRLİĞİNDE ŞERRİ TAHKİM KURUL ÜYESİ 20..-20..
İlahiyat Eğitim Müfredatı Telif Kurul ve Tahkim Üyesi 2011-2012
İslami Eğitim Müfredatı Telif Kurul ve Tahkim Üyesi 2010-2011

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


1. TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SURİYELİ AKADEMİSYENLERİ ÇALIŞTIRMADAKİ 1* TECRÜBELERİ ( ELEŞTİREL ÇALIŞMA) (Mercidabık Sempozyumu Kilis Üniversitesi)

2. İSLAMÎ BAKIŞ  AÇISIYLA SURİYELİLERİN UYUM YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEDE DUYGUSAL ZEKA TEORİSİNİ KULLANMAK

3. İSLAMÎ BAKIŞ  AÇISIYLA SURİYELİLERİN UYUM YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEDE DUYGUSAL ZEKA TEORİSİNİ KULLANMAK ( MÜLTECİ KRİZİ ÖRNEĞİNDE) Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Dergisi Özel Sayı 2017


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


1.     RABBİM BENİ TERBİYE ETTİ : Peyganberimizin  Eğitim Metodu Işığında , Yayın Evi Darul İşrakat Kuveyt 2018.

2.     YERYÜZÜ CENNETİNİN KAPILARI: Yayın Evi Darul İşrakat Kuveyt 2018.

3.     PEYGAMBERİMİZİN  SÜNNETİNDE EĞİTİM METODU: Peygamberimizin  Eğitime Dair Mücizeleri Işığında Analiz Çalışması, Şam Üniversite’sinde Okutulan Bir Ders Kitabıdır. 2013

4.     KURAN VE SÜNNETTE DÜZELTME VE ONAYLAMAYA DAİR EĞİTİM METODU: Şam Üniversite’sinde Okutulan Bir Ders Kitabıdır. 2013


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1.     NEBEVÎ EĞİTİM METODUNUN SAHABE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

(Hz. Peygamber’in Eğitici Mu’cizesi Işığında, Naklî Deliller ile Temellendirilen Bir Analiz, Çalışma)   

2.   İSLAMİ EĞİTİM DÜŞÜNCESİNDE VATAN VE VATANDAŞLIK KAVRAMLARI.Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi 2018.

3. DUYGUSAL ZEKÂ (İslami Eğitim Metodu Açısından Analitik bir Çalışma) FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 2016.

4. “HAKK” KELİMESİNİN HÜKMÜ VE KULLANIMLARI (ANALİTİK VE PRATİK BİR ÇALIŞMA) Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016.

5. PEYGAMBERLERİN MİRASÇILARI VE BÜYÜK MİRASIN MÜSTAKBELİ ( Kıyasî Eleştirel Araştırma)            Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017.

6.  DİN EĞİTİMİ SİSTEMATİĞİ AÇISINDAN GENEL ANLAMIYLA CÖMERTLİĞE DAİR ANALİTİK BİR ÇALIŞMA

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017.

7.BİRLİK HENDEĞİNİN ANLAYIŞI ( İslam Kardeşliği Altında Bir Analiz ) Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017.

8. SURİYELİ İLKOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAHSİL SEVİYELERİNİN ARTMASINDA BAZI GERİBİLDİRİM ÇEŞİTLERİNİN ETKİSİ. Psikoloji ve Eğitim Dergisi. 2010.

9. KUR’AN’I KERİM ÖĞRETİM İLKELERİNDE GERİ BİLDİRİM İLKESİNİN İSBATI. Aden ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ. 2012.

10. EĞİTİM  SEVİYESİNİN ARTMASINDA BAZI GERİBİLDİRİM ÇEŞİTLERİNİN ETKİSİ. Psikoloji ve Eğitim Dergisi, ŞAM üniversitesi 2007.

10. İSLAMÎ EĞİTİM METODU AÇISINDAN KANT’IN EĞİTİM FELSEFESİ, Gazze üniversitesi, Filistin, 2012).

11. ZORLUKLARI AZALTMADA PRATİK EĞİTİM METODLARININ ETKİSİ. Psikoloji ve Eğitim Dergisi. El-BA’S ÜNİVERSİTESİ. 2011.

12  NEBEVİ TERBİYE METODUNDA NASİHAT İLE TERBİYE YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ ( Gazze üniversitesi, Filistin, 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER


1- Şam’da Psikolojik ve Eğitim Bilimleri Suriye Cemiyeti Üyesi

2- Şam’da Psikolojik Rehberlik Suriye Merkezi Kurucusu ve Müdürü

3-  Özel Danışmanlık Merkezinde Psikoloji Eğitim Danışmanı (Devam ediyor)

4- Gaziantep / Türkiye BELSEM merkezinde Psikolojik Eğitim Müfredatı hazırlayan

5- Suriye Geçici Eğitim Bakanlığında telif kurul üyesi ve Eğitim Müfredatı hazırlayıcısı

6- Türkiye Şer’i Bilimler Mezunlar Birliğinde Şerri Müfredat Tahkim Kurul Üyesi


TELEVİZYON PROĞRAMLARI 

1.     Halep Elyovm Televizyonunda Dini Program Adersi : Hadisul Kanadil:(Kandil Hikayesi) Her Bir Bölümü 30 Dakikadan Ve Otuz Bölümden Oluşur. 2017.

2.     Halep Elyovm Televizyonunda Eğitim Programı Adersi : Hayatun Tayyıbe (İyi Hayat): Her Bir Bölümü 30 Dakikadan Ve Otuz Bölümden Oluşur.2018.

3.     Yeteneklere Dair Program Değişik Sosyal Medya Yayımlanır. Ente Fikra (Sen Bir Düşüncesin) 2019.