Ünvanı

Arş. Gör.

Elif KAYA

Adı-Soyadı

Elif KAYA

Doğum Yılı ve Yeri

1986-Sivas

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İktisat Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

elifkaya@kilis.edu.tr/ https://www.researchgate.net/profile/Elif-Kaya-4

Telefon/Faks

0 348-813 93 34-1528

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi

2004-2008

Yüksek Lisans

City University London

2012-2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi

2014--

Yüksek Lisans

SOAS-Foundation Diploma Course, Pre-master

2010-2011

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Global Politik İktisat, Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası Ticaret


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Erasmus Koordinatörü 2021-
Farabi Koordinatörü 2015-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kaya, E. (2021). Whatever Happened to the Third World? By Peter de Haan (2020). Insight Turkey. Book Review. (Accepted to be published in December) (ESCI) 

Sarıçoban, Kazım and Kaya, Elif (2021). An Analysis on The Competitiveness and Specialisation Levels of The Countries in The Export of Wood and Articles of Wood. Forestist. (Accepted to be published in 2021) (ESCI) 

Sarıçoban, Kazım and Kaya, Elif (2017). Determination of the Seafood Export Competitiveness: The Comparative Analysis of Top Ten Countries Having Lion Share from Seafood Export. Journal of Business Economics and Finance, 6(2), 112-124., Doi: 10.17261/Pressacademia.2017.500 (Scopus) 

Bakan, Sumru and Yildirimci, Elif (2015). A Growth Story Globalisation Multinational Companies and India. Journal of Economics and Development Studies. 

Erkan, Birol and Yildirimci, Elif (2015). Economic Complexity and Export Competitiveness the Case of Turkey. Procedia - Social and Behavioural Sciences. (Scopus) 

Saricoban, Kazim and Yildirimci, Elif (2015). Çevre Politikalari Bağlaminda Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel Harcamalar AB Üyesi Ülkeler ile Bir Karşılaştırma. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2(3), 7-24.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Saricoban, Kazim and Kaya, Elif (2021). Turkey’s Export Competitiveness In The Low, Medium And High Technology Goods: An Analyses For The Term 2000-2019. 2.International Hazar Scientific Researches Conference. 10 April 2021. ISBN: 978-605-74616-2-9. Bakü, Azerbaycan. (Oral presentation) 

Derya, Hulya and Kaya, Elif (2019). Industry 4.0: Evolution or Revolution?. 3rd World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship: Industry 4.0 Focused Innovation, Technology, Entrepreneurship And Manufacture. (Oral presentation) 

Derya, Hulya, Kaya, Elif and Saricoban, Kazim (2018). İktisatta Kıtlık Sorunu ve Adalet Üzerine Bir Analiz. FSCONGRESS 2018 (Oral presentation) 

Sarıçoban, Kazım, Kaplan, Fatih, and Kaya, Elif (2018). Türkiye ile Orta Asya ve Kafkas Ülkelerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre Rekabet Gücü Analizi. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress (Full paper/ Oral presentation) 

Saricoban, Kazim, Kirca, Mustafa and Kaya, Elif (2017). İhracatta Söz Sahibi Ülkelerin İhraç Ettikleri Ürünlerdeki Uzmanlaşma Düzeylerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre Analizi: 2011-2015 Dönemi. International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 17 (Oral presentation) 

Kaya, Elif, Kirca, Mustafa, and Saricoban, Kazim (2017). Çin ve Türkiye’nin İktisadi Büyümeleri Arasındaki İlişkinin Zamanla Değişen Nedensellik Yöntemi İle İncelenmesi. International Congress of Management, Economy and Policy/ICOMEP 17 (Oral presentation) 

Saricoban, Kazim and Kaya, Elif (2017). Determining Chinese Specialization for SITC Technology Classification: An Analysis for The Period 1996-2015. The 3rd China-Central and Eastern Europe (CEE): The role of human capital in the One Belt One Road Initiative. (Oral presentation) Kaya, Elif (2017). Chinese Model for Developing Countries: Could They Adopt the Chinese Model to Grow? 3rd China CEE Conference: The role of human capital in the One Belt One Road Initiative. (Oral presentation)

Saricoban, Kazim and Kaya, Elif (2017). Determination of the Seafood Export Competitiveness: The Comparative Analysis of Top Ten Countries Having Lion Share from Seafood Export. 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship: Reforms for Intellectual Economy and Innovative Entrepreneurship, 6(2), 112-124., Doi: 10.17261/Pressacademia.2017.500 (Oral presentation) 

Derya, Hülya and Kaya, Elif (2017). The Role of Institutions Within National and Regional Technologic Innovations in the USA and Germany. 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (Oral presentation) 

Saricoban, Kazim and Kaya, Elif (2017). An Analysis of Turkey’s Export Competitiveness According to the SITC Technology Classification. 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship: Reforms for Intellectual Economy and Innovative Entrepreneurship, 4(1), 129-133., Doi: 10.17261/Pressacademia.2017.527 (Full Paper/ Oral presentation) 

Derya, Hülya, Kaya, Elif and Saricoban, Kazim (2017). “If Economics Walk in the Path of Marshall, Would Women Walk along with Him?”. 2017 International Symposium on Gender Studies “Crossing Borders: Gender, Sexuality and Culture”. 4 March 2017, London/United Kingdom. (Oral presentation) 

Derya Hülya, Paksoy, Sadettin, Yildirimci, Elif, and Sariçoban Kazim (2015). Neoliberalizm de Feminist Ekonomi. Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı (Full Paper/Oral presentation)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Kaya, Elif. (2021). “Hızın Krizinden Yavaşlamaya: Hızlı Moda”. Uluslararası İktisatta Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar Eds. Erkan, Birol ve Telek, Cebrail. Gazi Yayınevi: Ankara.  ISBN: 978-625-8494-27-3. Turkish. 

Kaya, Elif. (2021). “Çin’de Yaşlanan Nüfusun Ekonomi Politiği” in Ekonomik ve Sosyal Boyutlarıyla Yaşlılık. Ed. Fatih Altun. Gazi Yayınevi: Ankara. ISBN: 978-605-74616-2-9. Turkish. 

Saricoban, Kazim and Kaya, Elif. (2018). “The Sectors Turkey Has Comparative Advantages In Exports and Comparative Analysis To Them” in the Economic Issues In Retrospect And Prospect-II. Eds. Aleksandra Górecka, Altuğ M. Köktaş and Agnieszka Parlińska. IJOPEC Publication Limited: London. ISBN:978-1- 912503-46-9. English. 

Saricoban, Kazim, Yildirimci, Elif and Özkan, Özcan. (2016). “Orta Doğu Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Göstergeleri ve Göç Sorunu” in Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu. Eds. H. Mustafa Paksoy, Elif Yildirimci, Kazım Sarıçoban and Özcan Özkan, Efil Yayınevi: Ankara. ISBN:978- 605-4160- 81-5. Turkish.

Atkinson, Anthony (2018). Eşitsizlik: Ne Yapılabilir? Çev. Kaya, Elif ve Limanli Ömer, Efil Yayınevi: Ankara. ISBN:978-605-2294-06-2. Turkish (Book Translation)

Akerlof, George, Blanchard, Olivier, Romer, David and Joseph Stiglitz (2019). Ne Öğrendik? Kriz Sonrası Makro İktisat Politikası. Çev. Limanli, Ömer ve Kaya, Elif. Efil Yayınevi: Ankara. ISBN: 978-605-4334-24-7. Turkish (Book Translation)


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kaya, Elif (2021). Çin'de Kriz Ekonomisinin Yönetimi. I. Ulusal Devlet ve Toplum Sempozyumu: Covid-19 Sonrası Kriz Yönetimi. 09 June 2021. ISBN: 978-605-70196-5-3. Kilis, Turkey (Oral presentation)

Kaya, Elif (2020). Büyürken Vazgeçtiklerimiz. 6. Siyasal Psikoloji Konferansı "Vazgeç(me)mek". 23 October 2020. İzmir, Türkiye. (Oral presentation)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

II. Middle East Conferences (2016). Migration in terms of Conflicts in the Middle East, Faculty of Economics and Administrative Sciences in Kilis 7 Aralik University. Supported by İpekyolu Kalkınma Ajansı,  Ministry of Development, Turkey.

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Editorships

Journal of Economics Business and Political Researches (İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, İKTİSAD) (TR Dizin). Online Journal. Editor. (Since 2016) 

Journal of Academic Researches and Studies (Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, AKAD) (TR Dizin), Online Journal. Editor. Kilis 7 Aralik University-Faculty of Economic and Administrative Sciences Publication(2016-2019). 

Journal of Research in Entrepreneurship Innovation and Marketing (Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi - GİPAD), Online Journal, Editor, (2017-2018)

Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Book, Editor, Efil Yayınevi: Ankara. 2016 

II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu. Proceeding Book. Editor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası: Kilis. 2016