Ünvanı

Arş. Gör.

Elif KAYA

Adı-Soyadı

Elif KAYA

Doğum Yılı ve Yeri

1986- Sivas

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İktisat Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

elifkaya@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348-813 93 34-1528

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi

2004-2008

Yüksek Lisans

City University London

2012-2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi

2014--

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Global Politik İktisat, Makro İktisat


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER