Ünvanı

Arş. Gör.

CANAN SOYLU VEREP

Adı-Soyadı

CANAN SOYLU VEREP

Doğum Yılı ve Yeri

1985/ OF-TRABZON

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Yabancı Dil

İNGİLİZCE, FARSÇA

E-posta/Web

cananverep@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- EDEBİYAT FAKÜLTESİ- FARS DİLİ VE EDEBİYATI

2005-2009

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

2015-2018

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

2018-DEVAM EDİYOR

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2013-2015

Arş. Gör.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2015-DEVAM EDİYOR

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"İLHANLI DEVLETİ'NİN MEZHEP POLİTİKASI"

Doktora Tezi

"İLHANLILAR DÖNEMİ FARSÇA TARİH YAZICILIĞI"

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

"MOĞOL TAHAKKÜMÜNE KARŞI BİR VAROLUŞ MÜCADELESİ: KARAMANOĞULLARI ÖRNEĞİ", Karaman Sempozyumu, 20-22 Haziran 2019

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

"ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NİN 70. YILI" PROJESİ KAPSAMINDA PRESTİJ ESERDE- ARAŞTIRMA VE YAZAR

"70. YILINDA ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ- GEÇMİŞ VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ 6-8 KASIM 2019" SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU ÜYESİ

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER