Arş. Gör. CANAN SOYLU VEREP CANAN SOYLU VEREP
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
cananverep@kilis.edu.tr