Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Bilal UÇAR (Avukat)

Adı-Soyadı

Bilal UÇAR (Avukat)

Doğum Yılı ve Yeri

15/02/1963

Fakülte/Yüksekokul

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Böl.-SBMYO Hukuk Böl. Adalet programı

Bölüm

İŞLETME BÖL. TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI BŞK. - SBMYO Hukuk-Adalet prgr.

Yabancı Dil

İNGİLİZCE, ARAPÇA, RUSÇA, TÜRK-İSLAM (ESKİ VE ÇAĞDAŞ) DİL VE LEHÇELERİ

E-posta/Web

bilalucar@kilis.edu.tr; bilalucr@gmail.com; Web:www.bilal-ucar.com

Telefon/Faks

+903488142666/1515; Fax:+903488139324 Mobil: +905425722139

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Ünv. Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Böl.

1983-1988

Lisans

Kırgızistan Çüy Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Denkliği Gazi-H.Bayrami Veli Hukuk Lisans tamamlama 2018)

2004-2008

Lisans

Kırgızistan İ.Arabey Ünv. İlahiyat

2013-2017

Yüksek Lisans

İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Kamu Yönetimi Bilimi Anadalı

1988-1991

Yüksek Lisans

Kırgızistan Çüy Üniversitesi Hukuk Bilimleri Enst.

2008-2010

Doktora

Kırgızistan Çüy Ünv. + Kırgızistan Yusuf Balasagın Milli Devlet Ünv. Hukuk Bilimleri Enst. Devlet ve Hukuk Bilimleri teorisi ve tarihi anabilimi dalı. (mali+karma hukuk) Denkliği ÜAK'ça kabul 2012.

2004-2011

Ön Lisans

T.C. Anadolu Ünv. İlahiyat

2003-2005

Doktora Sonrası Araştırmacı

Bosna&Hersek Uluslar arası Travnik Ünv. doç. prof karma hukuk çalışma, uygulama

2015-2019

Doktora Sonrası Araştırmacı

Kırgızistan Çüy Üniversitesi Sosyal ve beşeri bilimler (karma hukuk) Doç. Prof. çalışması doç. denkliği ÜAK'ça mevzuat değişikliğinde takıldığı için danıştayda dosyası tekemmül derdest

2011-2019

Doktora Sonrası Araştırmacı

Kosova İliria Ünv. doç. prof karma hukuk çalışma, uygulama

2015-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kırgızistan Çüy Ünv. Sosyal Bilimler.

2000-2005

Arş. Gör. Dr.

Kırgızistan Çüy Ünv. Sosyal Bilimler.

2005-2009

Dr. Öğr. Üyesi

Kırgızistan Çüy Ünv. Sosyal Bilimler.

2009-2011

Doç. Dr.

Kırgızistan Çüy Ünv. Sosyal Bilimler.

2011-2013

Prof. Dr.

Kırgızistan Çüy Ünv.

2013-2018

Prof. Dr.

Kosova İliria Ünv. Hukuk F.

2015-2016

Dr. Öğr. Üyesi

T.C. Batman Ünv. İİBF İktisat Politikası (Ticaret Hukuku) ABD başkanlığı

2013-2015

Dr. Öğr. Üyesi

T.C. Kilis 7 Aralık Ünv. İİBF İşletme Böl. Ticaret Hukuku ABD başkanlığı

2015-devam ediyor...

Doç. Dr.

Bosna&Hersek Uluslararası Travnik Ünv. Hukuk Fk.

2015-2019

Dr. Öğr. Üyesi

T.C. Kilis 7 Aralık Ünv. SBMYO Hukuk-Adalet Programı

2019-devam ediyor

Prof. Dr.

Bosna&Hersek Uluslararası Travnik Ünv. Hukuk Fak.

2015-2019

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

1- 1983-1991 TC Hükümetlerinin Çalışma Hayatı - İstihdam Ve İşsizlik Politikası Ve İcraatı, 1991 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Tezi 230 sayfa 16x24 cm

2- Kırgız Cumhuriyetinde Bütçeyi Yönetmenin Hukuki Temelleri” - “Кыргыз Республикасында Бюжеттик Тескөөнүн Укуктук Негиздери”, 2010 Kırgızistan KC Çüy Üniversitesi Hukuk bilimleri departamenti.

Doktora Tezi

1- AB Uyumunda TC KOBİ Dernek Vakıf Mevzuatı Maliye Ve Muhasebesi Ve Kırgız Cumhuriyetine Uyarlanabilirliği” 2007, Kırgızistan KC Çüy Üniversitesi & Milli Bilimler Akademisinde.    

2- "Kırgızistan ile Türkiyenin Ekonomik Girişimciliğinin Hukuki Temelleri (Teorisi, Tarihi)"- “Кыргызстан менен Түркиянын Экономикалык Ишмердигинин Укуктук Негиздери (Теориясы, Тарыхы)” 2011 Kırgızistan Yusuf Balasagın Milli Devlet Üniversitesi, (İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi ve Milli Bilimler Akademisinde.)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1-“Türkçe-Kırgızca Hızlı Öğretim Metodu ve Hukuki Tesiri”; Kırgızistan  Çüy Ünv. uluslar arası Turgut Özal Enst.

2- "Kırgız-Türk ekonomik hukuk ilişkileri ve dillerinin hızlı öğretimi” Kırgızistan Çüy.Ünv.Uluslar arası Turgut Özal Enst. 
3- "Uluslararası kamu hukukunda aidiyet ve etkili vatandaşlık kavramının analizi" Bosna-Hersek Uluslararsı Travnik Ünv. Hukuk Fk.
4- "Uluslararası Kamu hukuk bağlamında sınır ötesi şirket birleşmeleri ve vergilendirilmesi" ua Travnik Huk. 
5- "Gümrük uyuşmazlıklarının vergi hukuku bağlamında değerlendirilmesi" ua Travnik huk.

6- "Türkiye'de cinayet davalarının sonuçlarının uluslararası ceza perspektif açısından değerlendirilmesi" Hukuk alanında  yüksek lisans tezi bosna hersek ua travnik ünv.

HUKUK BİLİMLERİ 4 ADET TEZ UA TRAVNİK ÜNV.

Yönettiği Doktora Tezleri

1- “Türkçe-Kırgızca Hızlı Öğretim Metodunun İktisadi ve Hukuki Tesiri”; 

2- Kırgız-Türk Dillerinin hızlı Öğretiminin İktisadi ve Hukuki İlişkilerine Etkisi”.

Araştırma Alanları

Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi, Hukuk Bilimleri (karma-mali hukuk) bilimleri ve İlahiyat (İslami – Tasavvuf) bilimleri olmak üzere 3 ana dalda yüksek lisans çalışmaları, araştırmaları ve eserleri bulunmaktadır. Hukuk Bilimleri (karma-mali hukuk) bilimleri olmak üzere 2 yan dalda Doktora çalışmaları ve eserleri bulunmaktadır.

Diyanet Din Görevlisi olarak çeşitli yer ve görevlerde çalışırken mesleki araştırma olarak İstanbul ve Gaziantepte Nebilerden Hz. Yuşa ile Sahabilerden Hz. Ukkaşe konusunda çalışmaları 2 broşür ve 4 kitap olarak yayınlanmıştır. bknz. CV Ulusal Kitap böl.

Bakanlık denetim elemanı olarak başta dernek ve vakıf olmak üzere sivil toplum kuruluşları (STK) konusunda araştırma, uygulama, tecrübe ve yayınları bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü "Bakanlık Dernekler Denetçisi" olarak görevli iken verilen araştırma görevleri raporları aşağıdadır. kitaplar için de ayrıca bknz CV Ulusal Kitap böl.:

1-“Dernekler Mevzuatının Demokratikleştirilmesi”,

2- “AB ve Bazı Demokratik Ülkelerde Dernek ve Vakıfların Denetimi ve Desteklenmesi”,

3- “Dernek ve Vakıfların kuruluşu, işleyişi, denetimi ve sona ermesinin karşılaştırılması”,

4- “Denetimlerin Demokratik, Etkin ve Verimli Yapılması”,

5- “Dernekler Mevzuatının Avrupa Birliğine Uyumu”,

6- “Avrupa Birliği müktesebatı ve ülkeleri ile TC de Dernekler Mevzuatının karşılaştırılması”,

7- “Derneklerin ve iktisadi işletmelerinin vergi mevzuatI karşısındaki durumu”,

8- “Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik AB Fon Kaynakları ve Bu Kaynaklardan Yararlanma Yöntemleri”,

9- “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Sivil Toplum Mevzuatının Karşılaştırılması”

10- “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkisi”.

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Batman Ünv. İİBF İşletme Böl. Ticaret Hukuku Anabilim dalı başkanı vekilliği 2013-2015
Batman Ünv. İİBF İşletme Böl. İktisat politikası Anabilim dalı başkanlığı 2013-2015
Kilis 7 Aralık Ünv. İİBF İşletme Böl. Ticaret Hukuku Anabilim Dalı başkanlığı 2015-devam ediyor
Kırgızistan Çüy Ünv. Uluslararası Turgut Özal Enstitüsü direktörlüğü 2009-2019
Batman İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. Bşk. V. 2013-2015

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Ünv. İİBF Fakülte ve İşletme Bölümü kurulu üyelikleri 2015-devam ediyor
Batman Ünv. İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-2015
Batman Ünv. İİBF Fakülte ve İşletme Bölümü Kurulu Üyelikleri 2013-2015

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Sivil Ve Özel Girişimin Türk Dünyası Güncel Sorunlarının Çözümüne Katkısı, 6. UA Türk Dünyası Kongresi, 2008 Calalabat KC. Sakarya Y. sakaryayayincilik.com.tr, İstanbul, 2009, 249-258-б.

2- Кыргызстан Реформалоонун Учурдагы Укуктук Негиздери, Маселелери, Алардын Чечилиши Жана Актуалдуу Түрк Дүйнөсүнүн Маселелерине Таасири, 6- Ел аралык Түрк дүйнөсү конгросу, Джалалабад КР.,2008.; Sakarya Y. sakaryayayincilik.com.tr, İstanbul, 2009, 392-405-б.

3- Кокон Хандыгынын Тушунда Кыргыздарга Салынган Салыктар Жана XIX Кылымдагы Бий- Манаптардын Сот Милдетин Аткаруудагы Ролу, Кыргыз- Түрк Манас Университети,  Экономика Жана Башкаруу Факультети, Экономика Багыты Боюнча, II Эл Аралык Конференция; 9-11 Октябрь 2008 - Жыл Бишкек, Кыргызстан, 

4- XIX Кылымдагы Бий- Манаптардын Сот Милдетин Аткаруудагы Ролу Жана Кокон Хандыгынын   Тушунда Кыргыздарга Салынган Салыктар, Кыргыз Улуттук Университети Эл Аралык Конференция; 22-24 Апрел 2009 -   5-чи сер.-2-чи чыг. 510-517-б. Бишкек, Кыргызстан.; 

5- Либерализм Жана Социалдык Демократия, Кыргыз Улуттук Университети Эл Аралык Конференция; 22-24 Апрел  2009 - Жыл Бишкек, Кыргызстан. жарчысы, 2009, 5-чи сер. 2-чи чыг. 501-509-б.

6- Ekonomide Vergi Yargısının Etkisi Ve Türk-Kırgız Uygulaması KTMÜ İİBF İktisat Böl. 2.UA Ekonomi Konferansı 2008 Bişkek KC. 14 материалдары китеби, – Бишкек, 2008, 72-80-б.

7- Кыргызстандагы салык сот системасы, Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,, 2010, 5-сер. 4-чыг. 588-591-б.

8- Судебное рассмотрение налоговых правонарушений b KR. Кыргыз Улуттук Университети жарчысы, 2010, 5-сер. 4-чыг. 588-591-б. 2010 - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

9- Законодательство предпринимательского права по законодательству Евросоюза и экономические сотрудничества Кыргызстана и Турции Кыргыз Р. Чүй Университети журналы 2010 - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

10- Legislation of SME association and charity of Turkish Republic ın accordance with EU 2010 Алматы- Казакыстан. «Эдилет», -Алматы, 2010, №1, 105-108-б.

11- Түрк-Ислам ааламы жана анын либералдык-социалдык демократиясы жана укугу Кыргыз Р. Чүй Университети журналы 2010 - Жыл Бишкек,

12- İslam ceza hukukunda kısas ve karşılaştırılması Кыргыз Р. Чүй Университети журналы 2010 - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

13- Kırgızistan vergi yargılaması hukuku Кыргыз Р. Чүй Университети журналы 2010 - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

14- Kırgızistan’ın genel ekonomik hukuk değerlendirmesi ve sektörel analizi (1991-2001) Кыргыз Р. Чүй Университети журналы 2010 - Жыл Бишкек,

15- Экономикалык   укуктарды jokorulatuu jana реформалоо. Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,  581-586-б. 2011 - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

16- Ишкерлердин экономикалык укуktarın jokorulatunu koldoo jana коргоо Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,  577-581-б. 2011 - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

17- Kiçi Жана orto Ишкanaлердин işkerdüülük укуktarı Kırgızistan bgu jarcısı  No: 19, 163-165- b. 2011 Жыл Бишкек, Кыргызстан.

18- Hukukun Kırgız-Türk Ekonomisi ve Uygulamasına Etkisi, Kırgızistan bgu jarcısı No: 19, 163-165- b. 2012 Жыл Бишкек, Кыргызстан.

19- Development of Kyrgyzstan’s economy and entrepreneurship laws, Kırgızistan bgu jarcısı No: 19, 163-165- b. 2012 Жыл Бишкек, Кыргызстан.

20- Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө бизнести коргоо укуктары, Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,  577-581-б. 2012 - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

21- Законодательство по бухгалтерскому учёту, фондов и фирм мелкого и средного принимательства в Турецкой Р-ки и его соответствие законодательству Евросоюза, Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,  292-б. 2012 - - Жыл Бишкек, Кыргызстан

22- Тез өнүктүрүүчү бизнести коргоо укуктары” Кыргыз Улуттук Университети Кыргыз-Кытай инсе.-К-Р Слав. Унв. жарчысы,  144-б. 2012  - Жыл Бишкек, Кыргызстан

23- Бюджеттик тескөөнүн укугу. Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,  292-б. 2012 - - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

24- Кичи жана орто ишканалардын ишкердүүлүк укуктары Кыргызстан БГУ No: 2(19), 163-165- б. 2012 Жыл Бишкек, Кыргызстан.

25- Жат капитал-инвестициянын укуктук кепилдигинин тез өнүктүрүүгө таасири, Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,  285-б. 2012 - - Жыл Бишкек, Кыргызстан.

26- Жеке-менчик ишмердикте илимге жана аны окутууга тиешелүү глобалдык маселелерине экономика-юридикалык чечимдер Ekim kongresi, Кыргыз Р. Чүй Университети журналы 2012 - Жыл Бишкек,

27- Economic and Legal Perspective on Issues of Civil Science and Global Education Ekim kongresi, Кыргыз Р. Чүй Университети журналы 2012 - Жыл Бишкек,

28- Kırgız-Türk iktisat siyaseti ve hukuki meseleleri, 13-15 Mayıs kongresi Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,2013

29- iktisat siyasetinin hukuki temelleri; 13-15 Mayıs kongresi Кыргыз Улуттук Университети жарчысы,2013

30- Илимге жана аны окутууга тиешелүү жеке менчик ишмердиктеги маселелерине экономика-юридикалык чечимдер Кыргыз Р. Чүй Университети известия визив журналы 25-28 май 2015 - Жыл Бишкек,

31- Economic and law of Islamic liberal social democracy for integration”, Кыргыз Р. Чүй Университети Конференция 17-19 йул 2015 - Жыл Бишкек

32- Islamic composite economic system and his law for integration”, Кыргыз Р. Чүй Университети Конференция 17-19 йул 2015 - Жыл Бишкек

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Kırgızistan/Calalabat’ta Sakarya Ünv. ile ortak 5 Üniversitenin uluslar arası 6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresinde(2008) 1- Türkçe; “Sivil Ve Özel Girişimin Türk Dünyası Güncel Sorunlarının Çözümüne Katkısı”, 2– Kırgızca; “Çağdaş Kırgızistan reformunun hukuki temelleri, meseleleri ile çözüm yolları ve Türk Dünyası sorunlarına tesiri” olmak üzere 2, bilimsel tebliğ sundu. 

Türk-Kırgız Manas Üniversitesinde II. İktisat kongresinde(2008)” 1- Türkçe “Ekonomide Vergi Yargısının Etkisi Ve Türk-Kırgız Uygulaması”, 2- Kırgızca “ Hokan Hanlığında Kırgızlara salınan vergiler ve 19. asırda ağa-yöneticilerin mahkeme işlevindeki rolü” olmak üzere 2 bilimsel tebliğ sundu.

Kırgızistan Y. Balasaguni Milli Devlet Üniversitesi “Cumhurbaşkanlığı uluslararası gençlik ve bilim ile diğer kongreleri”ne (2009-2013) Kırgızca ; 1- “Liberalizm ve sosyal demokrasi”,  2- “19. asırda ağa-manapların mahkeme işlevindeki rolü ve Hokan Hanlığında Kırgızlara salınan vergiler”, 3- “Yabancı sermaye ve yatırımın hukuki güvencesinin hızlı kalkınmaya etkisi”, 4- “Kırgızistanın ekonomik kalkınmasında girişimciliği koruma hukuku”, 5- “Hızlı kalkındıran girişimciliği kollama hukuku”, 6- “Bütçe denetiminin hukuku”, 7- “Kırgız-Türk iktisat siyaseti ve hukuki meseleleri”, 8- “iktisat siyasetinin hukuki temelleri”;  olmak üzere toplam 8, bilimsel tebliğ sundu.

Kırgızistan Çüy Ünv. “Özel Üniversitelerde bilim ve öğretimi” kongresine (2012) 1- Kırgızca “özel ve sivil girişimin (STK-KOBİ) bilim ve öğretimindeki küresel sorunlarına iktisadi ve hukuki çözümler”, ; 2- İngilizce “Sivil bilim ve küresel eğitiminin sorunlarına ekonomik ve hukuksal bakış)” 2012; bilimsel bildiri-makaleler sundu ve ilgili kitap ve dergilerinde yayınlandı.3-  Илимге жана аны окутууга тиешелүү жеке менчик ишмердиктеги маселелерине экономика-юридикалык чечимдер Кыргыз Р. Чүй Университети известия визив журналы 25-28 май 2015 - Жыл Бишкек, 4- Илимге жана аны окутууга тиешелүү жеке менчик ишмердиктеги маселелерине экономика-юридикалык чечимдер Кыргыз Р. Чүй Университети известия визив журналы 25-28 май 2015 - Жыл Бишкек, 5- “Economic and law of Islamic liberal social democracy for integration”, Кыргыз Р. Чүй Университети Конференция 17-19 йул 2015 - Жыл Бишкек 6- “Islamic composite economic system and his law for integration”, Кыргыз Р. Чүй Университети Конференция 17-19 йул 2015 - Жыл Бишкек. bilimsel tebliğ sundu.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 Kırgızca 3 kitap: Türk Dünyasının kalkınmasında STK (Dernek, Vakıf) ve KOBİ hukukunun tesiri” 2009,  2- Kırgızca ders kitabı: “Hızlı Kalkınmada AB’ye Uyumlu Kırgız-Türk İş-Vergi Hukuku Dersi (Sivil-Özel; STK-KOBİ) Girişimciliğinin Hukuku” 2012; Kırgızistan Çüy Ünv.Yayını 3- Salahuddin al-Oşi 2018

1- Türk Dünyasının kalkınmasında STK (Dernek, Vakıf) ve KOBİ hukukunun tesiri” ТҮРК ДҮЙНӨСҮ ӨНҮГҮҮСҮНӨ УЮМ, ФОНД, КИЧИ ЖАНА ОРТО ИШКАНА (УКУКТУК) ТААСИРИ,  Бул китеп Түркия ТICA Жардамынан диссертация Дайарданып басылды. Кыргыз Р. Чүй Университети, Чүй ун-ти, - Бишкек, 2009, 137-б.

2- “Hızlı Kalkınmada AB’ye Uyumlu Kırgız-Türk İş-Vergi Hukuku Dersi (Sivil Özel (STK-KOBİ) Girişimciliğinin Hukuku” ТЕЗ ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА ЕВРОПА БИРИМДИГИНЕ ШАЙКЕШ КЫРГЫЗ-ТҮРК ИШ-САЛЫК УКУГУНУН САБАГЫ, Бул китеп KITİAD Жардамынан Дайарданып басылды. Кыргыз Р. Чүй Университети, Чүй ун-ти, - Бишкек, 2012, 125-б.
3- Salahuddin al-Oşi 2018

Salahuddin-Siracuddin al-oşi'nin ilmi ve irşadi metodu (tasavvuf) (UA Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş Mirası) Kırgızca 2018  

salahuddin-siracuddin al-oşi'nin ilmi ve irşadi metodu (tasavvuf) (UA Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş Mirası) 2018  

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilimin Ve Öğretiminin Bazı Çağdaş Küresel Sorunlarına Bir Yöntemsel Bakış, TC. Mevzuat Dergisi - www.mevzuatdergisi.com. S. 127 Temmuz 2008 İstanbul.

Türkiye İle AB Müktesebatı Ve Ülkeleri Dernekler Mevzuatının Karşılaştırılması, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği 30.10.2009 tarih ve 2009/07-01 sayılı “Dernekler Mevzuatı ile AB Ülkeleri Mevzuatının Karşılaştırılması (AB Müktesebatı dahil)” Araştırma Raporundan Sunum Ankara. profesyoneller/bilalucar/ İstanbul, TC. TC. Mevzuat Dergisi - www.mevzuatdergisi.com. S. 127 Mayıs 2010 İstanbul.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

TC Dernekler Mevzuatının AB Uyumu Raporu Ankara Kasım 2001 Liberal Düşünce Topluluğu Sempozyumuna katılım ve sunum.  ISBN 975-8158-04-X 2. Baskı,35 sayfa 21x30 cm, Ankara Kasım 2001 Liberal Düşünce Topluluğu Yayınevi. 50 sayfa 16x24 cm, Ankara, KASIM 2006 ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1- 1983-1991 TC HÜKÜMETLERİNİN ÇALIŞMA HAYATI - İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKASI VE İCRAATI ISBN 975-8158-05-8 1991 İstanbul Üniversitesi Master Tezi 230 sayfa 16x24 cm, Ankara, KASIM 2006 ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık

2- DERNEK-KULÜP-VAKIF (İLE KOBİ VB İŞLETMESİ) MALİYE MUHASEBE VERGİSİ ISBN 975-6385-86-3 AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu birleşik (Resmi Mesleki Çalışma) 1. Baskı, 223 sayfa, 14x20 cm, Ankara,2006 Mart Adalet Yayınevi.

3- (TMK) DERNEK-VAKIF MEVZUATI ISBN 975-7926-77-9  AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu (Resmi Mesleki Çalışma)1 ve 2. Baskı 645 Sayfa 14x20 cm, Ankara, 2002 Kasım Adalet Yayınevi.

4- TC DERNEKLER MEVZUATININ AB UYUMU RAPORU  ISBN 975-8158-04-X 2. Baskı,35 sayfa 21x30 cm, Ankara Kasım 2001 Liberal Düşünce Topluluğu Yayınevi. 50 sayfa 16x24 cm, Ankara, KASIM 2006 ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık

5- (TMK) DERNEKLER HUKUKU  ISBN 975-7926-75-2 AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 2 ve 3. Baskı 879 sayfa, 16x24 cm, Ankara 2002 Ekim Adalet Yayınevi.

6- TÜRK DERNEKLER HUKUKU  ISBN 975-8158-00-7 (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 1-3 .Baskı 603 sayfa 16x24 cm, Ankara, 1996-1998, Ocak Zülfikar Yayıncılık

7- YENİ DERNEKLER (KANUNU) MEVZUATI ISBN 975-6385-55-3 (Resmi Mesleki Çalışma) (Resmi Mesleki Çalışma) AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu birleşik 1. Baskı, 374 sayfa, 8x11cm, Ankara,2005 Nisan Adalet Yayınevi.

8- YENİ DERNEKLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT ISBN 975-8900-30-7 (SORU-CEVAP VE AÇIKLAMALARIYLA) AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu birleşik (Resmi Mesleki Çalışma) 1. Baskı 464 sayfa, 14x20 cm, Ankara 2005 Ağustos Kartal Yayınevi.

9- TÜRK DERNEKLER HUKUKU ISBN 975-95685-0-0   (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 1.Baskı 263 sayfa İstanbul, 1992,kasım Türdav Dağıtım 2. Baskı 288 sayfa 12x20 cm İstanbul, 1993, Ocak Türdav ve Adalet Dağıtım. 3-5 baskı 328 sayfa 14x20, cm Ankara, 1994-1998, Zülfikar Yayıncılık.

10- DERNEKLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT  ISBN 975-7926-47-7 (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 6. Baskı 389 sayfa 14x20 cm, Ankara, 2000 Adalet Yayınevi..

11- (TMK) DERNEKLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT  ISBN 975-7926-71-X AB ve Türk Medeni Kanunu uyumlu (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 7. Baskı 438 sayfa 14x20 cm, Ankara, 2002 Adalet Yayınevi..

12- DERNEKLER HUKUKU  ISBN 975-7926-44-2 (Yüksek Lisans ve Mesleki Çalışma) 1 ve 2. Baskı 879 sayfa, 16x24 cm, Ankara 1999 Ekim Adalet Yayınevi.

13- (ANAP HÜKÜMETLERİNDE) ÇAĞ ATLARKEN ISBN 975-8158-01-5 İsmiyle Master Tezi yayınlandı 1. Baskı 200 sayfa. Ankara,1998 Ocak. ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık

14- HZ. ÖKKEŞ (UKKAŞE) ISBN 975-8158-03-1 (Mesleki turistik-kültürel Çalışma, İnceleme ve Araştırma) 1. Baskı 94 sayfa 8x11cm, Ankara, Mayıs 2002 ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık Gaziantep Nurdağı’nda Peygamber ve Ehlibeyt Yadigarı Hz. ÖKKEŞ (UKKAŞE) Nübüvvet Mührünü Öpen Sahabisi ve Hz. İmamı Alinin Komutan arkadaşı.

15- ÖKKEŞİYE REHBERİ ISBN 975-8158-02-3 (Mesleki turistik-kültürel Çalışma, İnceleme ve Araştırma) 1. Baskı 191 sayfa 10x14 cm, Ankara, Mayıs 2002 ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık Gaziantep Nurdağı’nda Peygamber ve Ehlibeyt Yadigarı Hz. ÖKKEŞ (UKKAŞE) Nübüvvet Mührünü Öpen Sahabisi ve Hz. İmamı Alinin Komutan arkadaşı.

16- HZ. UKKAŞE” ISBN 975-8158-06-6   (Mesleki turistik-kültürel Çalışma, İnceleme ve Araştırma) 1.ve 2. Baskı 77 sayfa 8x11cm, Ankara,1998 Ocak. ZY GÜVEN Yayınevi Gaziantep Nurdağı’nda Peygamber ve Ehlibeyt Yadigarı Hz. UKKAŞE Nübüvvet Mührünü Öpen Sahabisi ve Hz. İmamı Alinin Komutan arkadaşı. Ankara, KASIM 2006 ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık

17- HZ. YUŞA-PİR SAFA” ISBN 975-8158-07-4 (Mesleki turistik-kültürel Çalışma, İnceleme ve Araştırma ) 1. Baskı 97 sayfa, 8x11cm, Ankara, KASIM 2006 ZY GÜVEN Zülfikar Yayıncılık Hz. Muhammed ile Hz. Ali ilişkisine benzer Hz. Musa ile Hz. Yuşa (AS) ilişkisi ve Peygamber ve Ehlibeyt Yadigarı Sahabi ve Hz. İmamı Alinin gaza arkadaşı Hz. Pir Safa ve ziyareti tanıtılır.

Diğer Yayınlar

Dernekler ve Mahalli İdareler(soru-cevaplarla), MİH-DER “Hizmet” Dergisi, 1-6 sayılar. 1998-2000 Ankara.

Avrupa Birliği Türkiye İşbirlğinin KOBİ Dernek Vakıf Vb. Ler Üzerindeki Etkileri, 26.1.2009 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi Köşe  Yazıları / Onlıne Bilgi İletişim Ağı, profesyoneller/bilalucar/ İstanbul.

AB Uyumunda TC KOBİ, Dernek ve Vakıfları, 26-27.6.2009 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi Köşe  Yazıları / Onlıne Bilgi İletişim Ağı, profesyoneller/bilalucar/ İstanbul,

İslam’da Ehli Beyt-i Rasül, Alevilik ve Hasan ile Hüseyin Muhabbeti, Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi Köşe  Yazıları / Onlıne Bilgi İletişim Ağı, profesyoneller/bilalucar/ İstanbul,11.01.2010.

Ehli Beyt ve Sünnet ile Emaneti Kur’ânı Öğrenmenin Hikmeti, Önemi Ve Fazileti, Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi Köşe  Yazıları / Onlıne Bilgi İletişim Ağı,/profesyoneller/bilalucar/ İstanbul,01.21.2010.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımı Ve Etkisi, 26-27.6.2009 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi Köşe  Yazıları / Onlıne Bilgi İletişim Ağı,; Kent Akademisi Dergisi,PROJELER

ÖDÜLLER

Kırgızistan Yusuf Balasaguni Milli Devlet Ünv. “Cumhurbaşkanlığı uluslararası gençlik ve bilim kongresininEn başarılı bildiri ve sunucusu 2.liği”, 2009.

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Akademik ve Hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği