Ünvanı

Öğr. Gör.

MUHAMMET ALTUNTAŞ

Adı-Soyadı

MUHAMMET ALTUNTAŞ

Doğum Yılı ve Yeri

1990 - Erzurum

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yükseokulu

Bölüm

İnşaat

Yabancı Dil

71,25

E-posta/Web

altuntas@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1666

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

2009 - 2014

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2014 - 2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2017 - Halen

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Yeşilırmak Havzası Su Kalitesi Parametrelerinin Yapay Zeka Teknikleriyle Modellenmesi

Danışman: Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dönem Birincisi Olarak Lisans Mezuniyeti (2014)

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER