Ünvanı

Öğr. Gör.

Adem KORKMAZ

Adı-Soyadı

Adem KORKMAZ

Doğum Yılı ve Yeri

13.02- Besni

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

adem@kilis.edu.tr - korkmazadem@hotmail.com - http://www.korkmazadem.com

Telefon/Faks

0348 814 26 66 - 1938

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Sakarya Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

2002-2007

Yüksek Lisans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik ABD

2009-2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enformatik Anabilim Dalı

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

2007-2009

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2009-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Orta Öğretim Okullarında İnteraktif Öğretimin Model Bir Ders Üzerinde İncelenmesi (The Examination Of Interactive Education On A Model Course At High Schools),2011

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Görsel Algı, Makine Öğrenmesi, Görüntü İşleme,  Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Veri Madenciliği, IoT


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bilgisayar Teknolojileri MYO, Mevlana Bölüm Temsilciliği 2015-Devam
Bilgi İşlem - Sistem Yöneticiliği 2009-2011
Kilis 7 Aralık Üniversitesi - Web Sitesi Yönetimi ve Geliştirilmesi 2009-2011

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KORKMAZ, A., & YILDIZ, A. (2012). “Ortaöğretim Okullarında Cinsiyet Farklılıklarının, Fizik Dersinde İnteraktif ve Klasik Eğitiminde Başarısının Karşılaştırılması”. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(3), 44-50.

Talan T., Aktürk C., KORKMAZ A., Gülseçen S. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımında Güvenlik Farkındalığı”. İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi (AUZED), 1(2).

KORKMAZ A. (2015). “Design Of Microcontroller Controlled 2 Dimensional Earthquake Simulator”. International Refereed Journal Of Engineering And Sciences(5), 216-229., Doi: 10.17366/Uhmfd.2015514488

AKTÜRK, C., KORKMAZ, A . (2016). “A Local E-Government Applıcatıon: Dısabled Informatıon System”. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 8 (15), 279-288. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.266039

TALAN T., KORKMAZ A. (2017). The Effects on Perception of Social Networking Use of University Academicians and Students. LOKALde, ISSN 2148 -7278, Volume: 3 Number: 1.ss.51

KORKMAZ, A., TALAN, T., BÜYÜKGÖZE, S . (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fatih Projesine Yönelik Görüşleri: Farkındalık, Öngörü ve Beklentiler. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 34-43. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/intjces/issue/33427/372459

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

KORKMAZ, A., YILDIZ, A., (2011), “Comparisons Of Gender Differences, The Interactive Of Physics Lessons And The Seccess Of Classical Educatıon In Secondary Schools”, Global Education Conference 2011, 23-25 November 2011, Kyrenia, North Cyprus.

KORKMAZ, A.,KALE,G.,(2011),”E-Commerce Development In Turkey From Past To Present”, International Symposium: Foreign Trade And Agriculture Strategies 8-10 December 2011,ss.139-144, Kilis, Türkiye.

Talan T., Aktürk C., KORKMAZ A.,  Gülseçen S.,(2015) “Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımında Güvenlik Farkındalığı” First International Congress on DIGITAL LIFE ENVIRONMENTS 2015 , Istanbul University, May 4th - 6th 2015

KORKMAZ A., Aktürk C.,Talan T., Gezer M.,(2015), “Türkiye’de Elektronik Devlet (E-Devlet) Ve Mobil Devlet (M-Devlet) Uygulamaları” First International Congress on DIGITAL LIFE ENVIRONMENTS 2015 , Istanbul University, May 4th - 6th 2015

Talan T.,KORKMAZ A., (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği” International Contemporary Education Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman University, September 29 – October 2, 2016

KORKMAZ A., Talan T., (2016), “Okulöncesi Eğitiminde Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği” International Contemporary Education Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman University, September 29 – October 2, 2016

TALAN T., KORKMAZ A. (2016).  The Effects on Perception of Social Networking Use of University Academicians and Students. 6th International Conference on "Innovations in Learning for the Future" 2016: Next Generation (Özet bildiri)

KORKMAZ A., (2016), “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin Kullanılabilirlik Analizi” ICQH 2016 - International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya University, November 24–25, 2016

ÇİÇEK KORKMAZ A., KORKMAZ A. (2017), “Hemşire Adaylarının Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Algıları” ICITS 2017 – 11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Inonu University, May 24–26, 2017

KORKMAZ A., TALAN T., BÜYÜKGÖZE S., (2017), “Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fatih Projesine İlişkin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” ICITS 2017 – 11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Inonu University, May 24–26, 2017

BÜYÜKGÖZE S., DERELİ E., KORKMAZ A. (2017)."Developıng A Mobile Application For Announcenment And Homework Checklist", III.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, April 27-30, 2017, Barcelona, SPAIN.

BÜYÜKGÖZE S., BIKMAZ Z., DERELİ E., KORKMAZ A. (2017), “Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Mobil Güvenlik Farkındalıkları” II. International Contemporary Education Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman University, September 28 – October 1, 2017

BÜYÜKGÖZE S., KORKMAZ A., BIKMAZ Z., DERELİ E. (2017), “Duyuru Ve Ödev Takip Amaçlı Bir İnternet Sitesinin Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi” II. International Contemporary Education Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman University, September 28 – October 1, 2017

KORKMAZ A., TALAN T., BÜYÜKGÖZE S., (2017), “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fatih Projesine Yönelik Görüşleri: Farkındalık, Öngörü Ve Beklentiler” II. International Contemporary Education Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman University, September 28 – October 1, 2017

SEYFİOĞLU E., KORKMAZ A., (2017), “Vocational Schools; Current Situation and Solution Proposals ” ICQH 2017 - International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya University, December 7–8, 2017

SEYFİOĞLU E., KORKMAZ A., (2017), “Determination of Qualified Staff Needs in Construction Sector with Vocational Training” ICQH 2017 - International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya University, December 7–8, 2016

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Algoritma ve Programlama Tamamı Çözümlü Soru Bankası (2017), Murat ASLANYÜREK, Adem KORKMAZ, Selma BULUT BÜYÜKGÖZE, Deniz Mertkan GEZGİN, PARADİGMA AKADEMİ Editör: Deniz Mertkan GEZGİN, ISBN:978-605-67316-6-2, Türkçe.

Bilgi Yönetimi: Bilgi Türeticileri, Büyük Veri, İnovasyon, Kurumsal Zeka, Bölüm adı:(Rekabet Avantajı Olarak Bilgi Yönetimi) (2015)., KORKMAZ ADEM, Oldouz KARİMİ, PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM, Editör: Sevinç GÜLSEÇEN, ISBN:978-605-4220-07-6, Türkçe(Ders Kitabı),

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇİÇEK KORKMAZ, A, KORKMAZ, A . (2018). Hemşire Adaylarının Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Algıları. Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15), 1-18. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/37729/355072

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

AKTÜRK C., KORKMAZ A., (2011),"Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi İle Test Edilmesi.Örnek: Kilis 7 Aralık Üniversitesi”,Akademik Bilişim’11, 02-04 Şubat 2011, ss.297-303, Bildiriler, Malatya.

KORKMAZ, A., AKTÜRK,C., KARİMİ, O.,(2013),"Fatih Projesi Sürecinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği”, 18.Türkiye’de İnternet Konferansı-inet-tr’13,İstanbul Üniversitesi, 9-11 Aralık 2013,İstanbul, Türkiye.

KARİMİ, O., KORKMAZ, A.,(2013),"Kişisel Verilerin Korunması”, 18.Türkiye’de İnternet Konferansı-inet-tr’13,İstanbul Üniversitesi, 9-11 Aralık 2013,İstanbul, Türkiye.

AKTÜRK C., KORKMAZ A.,(2014),"Yerel Bir E-Devlet Uygulaması: Kilis Engelli Otomasyon Sistemi”, Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 16 – 17 Ekim 2014, ss.20, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

KORKMAZ, A., AKTÜRK,C., TALAN, T.,(2015), "Online Bilimsel Araştırma Projeleri (E-Bap) Otomasyon Sistemi”, Akademik Bilişim’15, 04-06 Şubat 2015,Eskişehir.Türkiye

AKTÜRK C., KORKMAZ A., (2015), "Metamalzeme Tasarımı ve Optimizasyonu”, Akademik Bilişim’15, 04-06 Şubat 2015,Eskişehir.Türkiye

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER