Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Üzeyir KÖSE

Adı-Soyadı

Üzeyir KÖSE

Doğum Yılı ve Yeri

30.04.1983/KAHRAMANMARAŞ

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Yabancı Dil

İNGİLİZCE: YÖKDİL 73,75; YDS 63,75

E-posta/Web

uzeyirkose@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1560

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2001-2005

Yüksek Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

2005-2008

Doktora

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

2013-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

ÖMER ÖZMİMAR ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

2010-2014

Öğretmen

ADIYAMAN GÖLBAŞI ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

2014-2018

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

2018--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE BAKIMI

Doktora Tezi

İSLAM CEZA HUKUKUNDA FAİL VE MAĞDUR OLARAK ÇOCUĞUN DURUMU

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İSLAM CEZA HUKUKU, İSLAM AİLE HUKUKU, İSLAM HUKUK USULÜ


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. KÖSE, ÜZEYİR. "İslâm Muhâkeme Hukuku Açısından Başkasından Naklen Yapılan Şahitlik", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK), (14-16 Mart 2019/Mersin), ss.452-466.

2. KÖSE, ÜZEYİR. "İslam Hukukunda Akıl Hastalığı ve Bunamanın Vasiyetlere Etkisi", Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (26-27 Ağustos 2019/Adıyaman), ss.162-174.  

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

KÖSE, Üzeyir. İslam Ceza Hukukunda Çocuk. İlâhiyât Yayınları, Ankara 2019.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. KÖSE, ÜZEYİR, “İctihadın Bölünmesi (Tecezzüü’l-İctihad)”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, ss. 63-90 (2015).

2. KÖSE, ÜZEYİR “Akıl Hastalarının Kısas ve Diyette Cezai Sorumlulukları”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, ss. 161-192 (2017).

3. KÖSE, ÜZEYİR, "Eşcinsellik ve İslâm Ceza Hukukundaki Durumu", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, Eylül 2017, ss. 383-404.

4. KÖSE, ÜZEYİR, "İslâm Hukukunda Devlet Başkanlığı ve Meşru Devlet Başkanına İsyan Suçu ve Cezası", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4, sy. 7, ss.107-140 (Aralık 2017)

5. Köse, Üzeyir (2018), “İslâm Ceza Hukuku Açısından Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar/Sexual Abuse Against Children in Terms of Islamic Criminal Law”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16), 312-331.

6. KÖSE, ÜZEYİR. "İslâm Hukuku Açısından Mirasçılar Lehine Yapılan Vasiyetler", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 33, s. 453-472

7. KÖSE, Üzeyir . "İslâm Aile Hukuku Açısından Çeyiz". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 14 (Aralık 2019): 98-111 . https://doi.org/10.34085/buifd.606287

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER