“Kıraathane Söyleşileri”nin 40’ıncısı Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz “Kıraathane Söyleşileri”nin kırkıncısı olan “Moritanya’da Maarif Vakfı Eğitim Faaliyetleri” başlıklı söyleşi, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil Aldemir’in yönlendiriciliği ve Maarif Vakfı Moritanya İslam Cumhuriyeti Temsilcisi Taha Şen’in sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Şen, “Moritanya” kelimesinin batı kökenli bir sözcük olduğunu; kelimenin siyahilerin bulunduğu yer anlamına geldiğini belirtti. Halkın yüzde yüzünün Müslüman olduğuna değinen Şen, şehrin merkezinin atmış yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Moritanya’nın şair ve hafızlarıyla ünlü olduğunu; insanların bu durumla gurur duyduğunu aktardı.

Maarif Vakfı bünyesinde anaokulundan liseye kadar eğitim verildiğini; çok sayıda öğrencilerinin bulunduğunu söyledi. Millî Eğitim Bakanlığının eğitim müfredatına göre eğitim verildiğini anlattı. Günlük hayatta bölge insanının yerel dilinin yanında Fransızca ve Arapçanın kullanıldığını; eğitimin ise Fransızca ve Arapça üzerinden verildiğini açıkladı. Türkçenin seçmeli bir ders olarak okutulması yönünde çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.