Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalıştayı Gerçekleştirildi

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması amacıyla, 8- 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak yer aldı. 

Rektörümüz Karacoşkun, açılış konuşmalarında YÖK paydaşları olarak güç birliğine devam edeceklerini belirtti. Yeni projeler aracılığıyla Üniversitelerimizin daha da ileriye gideceğini vurgulayan Karacoşkun, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Anadolu Projesi ile Üniversitelerimizin bir araya gelebilmesine vesile olan YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’a; Üniversitemiz Rektör Yardımcılarına ve “Göç” çalışmaları üzerinde oldukça emeği olan akademisyenlerimize teşekkür etti. 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında YÖK Anadolu Projesi’nin niteliğinden bahsetti. Projenin bir umut projesi olduğunu ifade etti. Bu proje kapsamında İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı ve Siyasi Bilimler alanlarında uzaktan eğitimle yürütülen iş birliğinin Eylül 2021’den itibaren yüz yüze de devam edeceğini vurguladı. İstanbul Üniversitesi bünyesinde göç çalışmalarına çok önem verdiklerini ve bu bağlamda Üniversitemizle aynı paydada olduklarını söyledi. 

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, yapılan bu çalıştayların son derece önemli olduğunu vurguladı. Göç konusunun inceleme alanı olarak çok geniş bir alan olduğunu, gönül coğrafyaları bağlamında yapılan incelemelerin üniversiteleri daha ileriye götüreceğini dile getirdi. 

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Üniversitesinin tarım ve arıcılık alanlarında ilk beş pilot üniversiteden biri olduğuna, Gebze Teknik Üniversitesi ile bu bağlamda yaptıkları iş birliklerine değindi. Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi konusundaki deneyimlerini paylaşan Çapak; arı ve arıcılıkla ilgili kurulan ilk merkez olan Arı ve Arı Ürünleri Ortak Araştırma Merkezinin kuruluş aşamalarını aktardı. 

I.    Oturum, Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü'nün yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi.  Doç. Dr. İbrahim Efe, Kilis Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM) bünyesinde yapılan faaliyetler, yayınlar, e-konferans, panel ve çalıştaylar hakkında bilgi verdi. Şehir ve Göç: Kilis Projesi’ne de değinen Efe, Ortadoğu ve Göç dergisi ile alanda yeni bir akademik mecra açmak istediklerini ifade etti. Ayrıca Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetleriyle Orta Doğu ve Göç Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı’na katkı sunan hocalarımıza ve fakültelerine değindi. 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yunus Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Aylin Ece Çiçek de İstanbul Üniversitesi bünyesinde, İdari ve İktisadi Bilimler, Siyasal Bilgiler ve Edebiyat Fakülteleri bünyesinde yürütülen göç çalışmalarına değindiler. TUBİTAK, Jean Monet, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından desteklenen projelerden örnekler verdiler. Göç alanıyla ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerinden, akademik çalışmalardan, derslerden ve projelerden bahsettiler. 

II.    Oturum, Prof. Dr. Yücel Bulut’un yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. 
 Ar. Gör. Dr. Osman Ülker, Şehir ve Göç Projesi’ni tanıttı. Prof. Dr. Haluk Alkan ve Doç. Dr. Engin Selçuk, Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılabilecek çalışmalar ve projeler üzerinde durdular. 

Çalıştayın III. Oturumu, değerlendirme ve sonuç bölümüyle sona erdi. 

Çalıştayın 2. gününde Üniversitemizin Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirildi. Çalıştay, Gaziantep gezisi ve yapılan etkinliklerle son buldu.