Üniversitemiz ile Porto Üniversitesi İş Birliği Kapsamında Yüksek Lisans Tezi Hazırlandı

 

Üniversitemiz ile Porto Üniversitesi iş birliği kapsamında, Ziraat Fakültemiz Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU ve Porto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anake KİJJOA danışmanlığında, öğrencimiz İbrahim TÜRKMANİ tarafından hazırlanan İngilizce yüksek lisans tezi başarı ile tamamlandı. Güneydoğu Asya kökenli Garcinia nigrolineata Planch. ex T. Anderson (Guttiferae) bitkisinin ağaç kabuklarından izole edilen ve ilaç hammaddesi olarak kullanılacak biyoaktif bileşenlerinin tespit edildiği çalışmada, belirlenen saf bitki kimyasallarının ayrıca antimikrobiyal analizleri de yapıldı. Antimikrobiyal, antienflamatuar, antiviral, antikanser, antitümör ve antioksidan aktiviteleri ile tanınan bitkiden tez çalışma kapsamında on farklı biyoaktif sekonder metabolit (cowagarcinone C (I), cowaxanthone (II), α-mangostin (III), cowaxanthone B (IV), cowanin (V), fuscaxanthone A (VI), fuscaxanthone B (VII), xanthochymusxanthones A (VIII), 7-O-methylgarcinone E (IX), cowagarcinone A (X) tespit edildi. Bundan sonraki aşamada, izole edilen fitokimyasallar ile in vivo ve hayvan denemeleri yapılacağı belirtildi. Çalışmanın tamamı işbirliği kapsamında Porto Üniversitesi Abel Salazar Biyomedikal Bilimler Enstitüsü (ICBAS)’de gerçekleştirildi.