Üniversitemizde “Yunus Divanında Dört Kapı Dört Makam” Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi


 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü tarafından, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığınca “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle, “Yunus Divanı’nda Dört Kapı Dört Makam” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. 

Yönlendiriciliğini Üniversitemiz Öğr. Gör. Veysel Çiftçi’nin yaptığı söyleşinin sunumunu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Sanat Koordinatörü Fatih Gür yaptı. 

Fatih Gür, sunumunda 13. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden olan Yunus Emre’nin şiirlerinde dinî- tasavvufi konuları ele aldığını, Divan’ında pek çok dinî kavramlara yer verdiğini; onun en çok üzerinde durduğu kavramlar arasında daha çok “şeriat, tarikat, hakikat ve marifet” olduğunu belirtti

Gür, ayrıca Yunus'un bu kavramları bazen kısa bazen de geniş bir şekilde ele aldığını, kavramların hem tanımını yaptığını hem de aralarındaki farklara işaret ettiğini, aynı zamanda bu kavramların dinin bütünü içerisindeki yerine ve önemine dikkat çektiğini dile getirdi.
Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.