Üniversitemizde “Yeryüzü Doktorları İnsani Yardım ve Gönüllülük Deneyimleri” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

    Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Yeryüzü Doktorları İnsani Yardım ve Gönüllülük Deneyimleri” başlıklı söyleşi, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu’nun yönlendiriciliği ve Furkan Terzi’nin sunumları ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
    Terzi, öncelikle dünyanın birçok noktasında sağlıklı yaşama muhtaç insanlara yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan bir sivil toplum kuruluşu olan “Yeryüzü Doktorları”nın yapısına, vizyonuna, misyonuna ve genel ilkelerine yönelik bilgiler verdi. 
    Yeryüzü Doktorlarının dil, din, cinsiyet, ırk ve coğrafya ayırt etmeksizin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere yönelik görsellerin paylaşıldığı söyleşi, Terzi’nin sahada yardım faaliyetleri gerçekleştirirken yaşamış olduğu deneyimleri paylaşması ile devam etti. Terzi, edindiği bu deneyimlerin, insani yardım faaliyetlerinde daha gayretkeş davranmasını sağladığını vurguladı ve Yeryüzü Doktorlarının dünya genelinde gerçekleştirmiş olduğu insani yardım faaliyetlerinin, karşılıksız iyiliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.


    Söyleşi soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.