Üniversitemizde “Osmanlının Kayıp Köyleri” Başlıklı E-Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Osmanlının Kayıp Köyleri” adlı e-söyleşi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un yönlendiriciliği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Demir’in katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Söyleşiye katılan dinleyicileri selamlayarak konuşmasına başlayan Demir, “Osmanlı’nın Kayıp Köyleri” konusuna değinerek 16. yüzyıldaki köylerin günümüze kadar gelen süreçte %50 ile %60 arasında kayıp yaşadığını vurguladı. Toplamda 3 ayrı bölge ve 3 ayrı şehrin (Sivas, Konya, Manisa) incelendiğini belirten Demir, farklı bölgelerin incelenmesinin nedenlerinden ve köylerin kaybolmasının sebeplerinden bahsetti. Sivas, Konya ve Manisa'da yapılan incelemeler ile birlikte elde edilen bilgiler ışığında her şehrin veya bölgenin farklı sebeplerle bu kayıpları yaşadığına dikkat çekti.  Demir, yapılan bu çalışmanın öncülüğünde bu tür çalışmaların yaygınlaşarak diğer bölgelerde bulunan “Kayıp Köyler” in aydınlığa kavuşması gerektiğini belirtti.

E-söyleşi teşekkür konuşması ile sona erdi.

Söyleşiye bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=EelA0UzwJtQ