Üniversitemizde “Orta Çağ Avrupasında Kadın” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

“Orta Çağ Avrupasında Kadın” başlıklı söyleşi, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) Müdüresi Doç. Dr. Meral Kuzgun’un yönlendiriciliği ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Ülgen’in sunumları ile çevirim içi olarak gerçekleştirildi.  

Prof. Dr. Pınar Ülgen, “Orta Çağ” ve “Karanlık Çağ” kavramlarını açıklayarak Orta Çağ Avrupasında, Hıristiyanlık inancının kadına bakışından söz etti. Orta Çağ’da tutuklama sürecindeki sorgulamaların ve kadınlara uygulanan insanlık dışı deneylerin “Maleus Maleficarum” gibi eserlerde anlatıldığını belirten Ülgen; “Cadı Avı” adı altında işkencelere, idamlara maruz kalan ve varlık alanı kabul edilmeyen kadınların acıyı kanıksadıklarını vurgulayarak bu “Cadı Avı”nın 18. yüzyıla kadar devam ettiğini ifade etti.  

Kadınların her alanda önlerinin kesildiğini aktaran Ülgen, tüm olumsuzluklara rağmen Orta Çağ’da da öncü kadınların olduğunu belirterek o dönemdeki kadın mücadelesinin 19. yüzyıl  feminizm hareketlerine rehberlik ettiğini söyledi. Kadınlara yönelik olumsuz bakışın sadece dini değil, siyasi ve kültürel açıdan da olduğunu sözlerine ekledi.

Söyleşi, soru-cevap kısmı ile sona erdi. 

Söyleşi linki: https://www.youtube.com/watch?v=K9k4_jLrVdw