Üniversitemizde "Ahmed Yesevî'nin Anadolu'daki Aynası: Yunus Emre" Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi

 

Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatının kurucularından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü vesilesiyle 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin ardından Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dil ve Edebiyat Topluluğu'nun girişimleriyle "Ahmed Yesevî'nin Anadolu'daki Aynası: Yunus Emre" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. 

Yönlendiriciliğini Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu'nun yaptığı söyleşide konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kaya; Yunus Emre ve Ahmed Yesevî'nin kültür ve edebiyat tarihimizdeki yerine, Türklerin İslamlaşma sürecindeki etkilerine ve nihayetinde iki düşünürün ortak düşünüş ve duygu bağlamında şiirlere yansıyan müşterek hususiyetlerine değindi. 

Söyleşi soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.