Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınlarına Bir Eser Daha Ekledi


Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Prof. Dr. Ruhat Yaşar’ın kaleme aldığı, editörlüğünü de Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kaya ile Öğr. Gör. Kadir Polat’ın üstlendiği “Suriye’den Türkiye’ye Gerçek Mülteci Hikâyeleri” isimli kitabı bilim ve kültür dünyasına kazandırdı. 

Yaşar, “Suriye’den Türkiye’ye Gerçek Mülteci Hikâyeleri” adlı çalışmasında Suriye’de yaşanan iç savaşın nedenlerini, iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanların sıcak çatışmalar arasında kaldıkları dönemde yaşadıkları duyguları, sınırdan geçiş anında hissedilenleri ve şu anda bu insanların ülkelerine dair düşüncelerini anlamaya ve aktarmaya çalışmıştır. Çalışmada, Suriyeli mültecilerin savaş öncesinden başlayan, sınırdan geçiş ile devam edip Türkiye’de sonlanan göç hikâyeleri ele alınmaktadır.