Üniversitemizde “Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız” başlıklı söyleşi fakültemiz Dr. Öğretim Üyesi Alper Yetkiner’in yönlendiriciliği ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Sarı’nın sunumuyla gerçekleştirildi.

Söyleşiye katılımcıları selamlayarak başlayan Sarı, sınav tarihleri ve soru formatlarında yapılan değişiklikler ile yaşanan sıkıntılara değindi ve öğrencilerin en kötü senaryolara hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. Uzaktan eğitim sürecinde, ölçme değerlendirmede, öğreticilere önemli görevler düştüğü, bütüncül ölçme değerlendirme yaklaşımlarının (farklı sınav türleri, ödev, devam/devamsızlık, akran değerlendirme vb.) uygulanması gerektiği ifade edildi. Kopyayı engellemenin zor olduğunu, bireysel olmasa da verilen ödevlerin işlevsel olması gerektiğini ifade eden Sarı, ölçmeyi öğrenme için değil de öğrenmeyi ölçme için yapmanın önemli olduğuna dikkat çekti. 

Uzaktan eğitim paradigmasının değişmesinde ve yerleşmesinde Covid-19 sürecinin başat faktör ve bu sürece öğreticilerin ayak uydurmasının elzem olduğu ifade edildi. Konuşmasının son bölümünde Sarı, Covid-19 salgını sürecinde dünyadaki gelişmelerden, eğitim alanında yapılan uygulamalardan, uluslararası sınavlardan ve not sistemlerinden de bahsetti. 

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar’ın teşekkür konuşması ile sona erdi.

Söyleşiye bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=X8nUQNjwH5g