Kıraathane Söyleşileri’nin 22’ncisi Düzenlendi

 

“İstiklal Marşı’nın Yüz Yılı” ve “İstiklal Marşı’nın Anlam Dünyası”başlıklı söyleşi, D. Mehmet Doğan ve Mustafa Özçelik’in sunumları ve Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kanter’in yönlendiriciliği ile online olarak gerçekleştirildi.

 

Söyleşi’ye dinleyicileri selamlayarak başlayan D. Mehmet Doğan,  “İstiklal Marşı’nın Yüz Yılı” başlıklı sunumunda, İstiklal Marşı’nın yarışma ve kabul sürecine değindi. İstiklal Marşı konusunda üç mütabakat olduğunu belirten Doğan, bunlardan ilk mütabakatın İstiklal Marşı şairi olarak Mehmet Akif Ersoy olduğuna, ikincisinin TBMM ve üçüncüsünün de milletin mütabakatı olduğuna değindi. “Kendini bulamayan bir milletin mütabık kaldığı tek metin İstiklal Marşı’dır” diyerek İstiklal Marşı’nın önemine vurgu yapan Doğan, İstiklal Marşımızın milletimiz toprağına düşen bir cemre olduğunu söyledi.

 

Söyleşi, Mehmet Doğan’ın ardından Mustafa Özçelik’in “İstiklal Marşı’nın Anlam Dünyası” başlıklı sunumuyla devam etti. Özçelik, İstiklal Marşı’nın bizim kimlik belgemiz ve Mehmet Akif Ersoy’un mirası ve vasiyeti olduğunu, dolayısıyla onun iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı. Safahat’tan, Ersoy’un düşüncelerinden ve ideallerinden bağımsız olarak İstiklal Marşı’nın yorumlanmasının mümkün olmadığına değinen Özçelik, İstiklal Marşı’nın aslında istikbal marşı olduğunu belirtti. İstiklal Marşı’na şiirin şuuru diriltmesi bağlamında bakılması gerektiğini söyledi.

 

Söyleşi, soru-cevap kısmıyla sona erdi.