Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınlarına Bir Eser Daha Ekledi

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım'ın yaptığı “Koronavirüs Pandemisi ve Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar”  isimli kitabı bilim ve kültür dünyasına kazandırdı. 
Ülkemizi ve dünyamızı bir süredir etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, yazılan bu kitapta alanın uzmanları tarafından farklı boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Kitap; “Koronavirüs Pandemisi”, “Halk Sağlığı ve Karantina”, “Tarihsel Perspektif” adlı üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar, sağlık ve hastane yönetimi, pandemi sürecinde medyanın kullanımı, halk sağlığı, pandemiyle mücadele politikaları gibi konular sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarında ele alınmıştır.