Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Online Kalite Komisyon Toplantısı Yapıldı

 

Başkanlığını Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un yaptığı, moderatörlüğünü rektör yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek’in üstlendiği online Kalite Komisyon Toplantısı, komisyon üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda Rektör Yardımcımız Seyrek, bazı komisyon temsilcilerinin güncellendiğini, uzaktan eğitim temsilcisi olarak Dr. Öğr. Üyesi Hasan Güler’in komisyona eklendiğini belirtti. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) talepleri üzerine uzaktan eğitimle ilgili hazırlanan raporun, aralık ayı içerisinde YÖKAK’a gönderildiğini söyleyerek 2020’ye ait kurum içi değerlendirme raporunu da 2021 Şubat ayı içerisinde hazırlayacaklarını belirtti.


Toplantıda Rektörümüz Karacoşkun, şimdiye kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm komisyon üyelerine teşekkür ederek konuşmalarına başladı. Üniversitemiz bünyesinde yapılan çalışmaların temel dayanağının uygulama yönergeleri olduğunu söyleyerek yürütülen bütün bu faaliyetlerin üniversitemizin kurumsallaşmasına katkı sağladığını belirtti. Konuşmanın devamında uzaktan eğitim noktasında YÖK’ün aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.


Toplantı sonunda Rektörümüz Karacoşkun, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başta olmak üzere bu sürece destek veren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a ve üniversitemizin akademik ve idari personeline teşekkür etti.