Üniversitemizde Tübitak Desteği İle Güneş Pili Üretilecek

 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi Mesut YALÇIN’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘’Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen Bor Nitrür Katkılı Nano Kompozit Fiber Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş Pillerinin Üretilmesi’’ başlıklı proje, 3501 kariyer geliştirme projeleri kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir. Projede, bir doktora sonrası araştırmacı, bursiyer olarak ise bir yüksek lisans öğrencisi görev alacaktır.

 

Günümüzde uygarlığın ve bilgi toplumunun her alanda ihtiyaç duyduğu enerjinin önemi giderek artmaktadır. Ulusların ve toplumların gelişmişliği hiç şüphesiz ürettikleri yenilenebilir enerji ile doğru orantılıdır. Yenilenebilir enerji üretimi, kalkınmanın ve gelişmişliğin bir göstergesidir. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisi en yüksek potansiyele sahip enerji türüdür. Türkiye, konumu itibarı ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yapabilecek önemli potansiyele sahip ülkeler arasındadır. Proje sayesinde; TÜBİTAK-Kilis 7 Aralık Üniversitesi ortaklığı ile bor katkılı, nano kompozit fiber tabanlı, yüksek verime sahip yeni nesil güneş pillerinin üretimi yapılacaktır. Proje ile ülkemizin temiz enerji üretim potansiyeline önemli bir katkı sağlanacaktır.