Akademisyenimizin "Yenilikçi İlaç Geliştirme Projesi" TÜSEB Tarafından Kabul Edildi

 

Üniversitemiz Fen Edebiyat, Fakültesi Öğretim Üyesi Muhammet KARAMAN’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Nükleotid ekzisyon tamir mekanizması hedeflenerek, platin temelli kemoterapik ajanların kanser tedavisindeki etkinliğinin artırılması için, yeni indolamit türevi kemosensitizör ilaçların geliştirilmesi” başlıklı Yenilikçi İlaç Geliştirme projesi TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından kabul edilmiştir. Proje süresi 3 yıl olup 983.000,00 TL bütçe ile desteknemiştir. Projenin bütçesi kapsamında bir doktora sonrası araştırmacı ve bir yüksek lisans öğrencisi olmak üzere iki adet bursiyer desteklenecektir.


Muhammet KARAMAN’ın 2015-2016 yılları arasında Prof. Dr. Aziz SANCAR ile yapmış olduğu bilimsel çalışmaların devamı niteliğinde olan proje kapsamında, Nükleotid Ekzisyon DNA tamir mekanizması ile etkisiz hale getirilen kemoterapik ilaçların, etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, farklı simülasyon teknikleri kullanılarak, XPA proteinini bloke eden ilaç adayları geliştirilecek ve sentezlenen ilaç adaylarının etkinlikleri hücre ve hayvan deneyleri ile belirlenecektir.
Proje sonucunda elde edilen veriler ile kanser tedavisinde kemoterapik ilaçların etkinliğini artıracak ve yan etkilerini azaltacak yerli ilaç üretilmesi planlanmaktadır.