KİYÜ'lü Akademisyenin Covid 19’la ilgili Hazırlamış Olduğu Proje TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi

 

Üniversitemiz Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Karaman’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu “COVID-19 Pozitif Geçmişi Olan Bireylerde Ruh Sağlığını Koruyucu Faktörlerin Belirlenmesi” başlıklı SOBAG 1001 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir. Proje, özellikle Covid-19 gibi önemli felaketler sonrası kolektif olarak toplumu etkileyen olumsuz koşullarda insanların birey ve aile olarak zor durumlar karşısında kendilerini toparlamalarına ve iyi oluşlarını devam ettirmelerine kaynaklık edebilecek koruyucu etkenlerin belirlenmesi ve bu etkenlerin daha da nasıl güçlendirilebileceğinin incelenmesini amaçlamaktadır. Toplum ve dünya olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde, üniversitemiz bilimsel ve akademik çalışmalarıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sunmaya devam edecektir.