Kilis 7 Aralık Üniversitesi
E-Kıraathane Söyleşisi: Hermenötik

E-Kıraathane söyleşilerinin üçüncüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleşti.

Doç. Dr. Fatih Bektaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un açılış konuşmalarıyla başladı. Rektör Karacoşkun, Ramazan ayı içerisinde üçüncüsü gerçekleştirilen bu söyleşide Prof. Dr. Burhanettin Tatar ve Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. 

Prof. Dr. Burhanettin Tatar söyleşisine ilk olarak “Hermenötik” kavramının tarihsel kökenine atıf yaparak başladı. Yunan Mitolojisi’ndeki Hermes’e dayanan Hermenötik kavramının, metin ve anlam açısından önemine vurgu yaptı.
Bir metinle karşılaşıldığında o metnin hem genel hem de özel anlamlar barındırdığının bilinmesi gerektiğini belirten Tatar, yazının dil üzerinden kurulmasının genel anlamı ifade ettiğine, insan ruhunun dışsallaşması ve kendini var etmesi gayretinin ise özel anlam belirttiğine değinerek "Hermenötik, bu iki anlamı içerisinde barındıran varoluş süreciyle ilgilidir. Dolayısıyla Hermenötik, insanın insana ait olanı anlama çabasının bir ifadesidir." sözleriyle konuşmasına devam etti. 
Tatar, Hermenötik üzerine çalışan akademisyenleri ve bu alandaki görüşleri genel olarak özetledikten sonra bu sistemin kutsal metinler üzerindeki önemine de vurgu yaptı. Bu süreçte Fenomenoloji’nin de Hermenötik çalışmalarına dahil olduğunu belirterek anlama ve anlamlandırma açısından günümüze yansımalarını anlattı. Bu dönemde anlama konusunda merkeze alınan duyuların da Hermenötik açısından etkisine değinerek Hermenötik üzerine Doğu ve Batı dünyasındaki yaklaşımları ele aldı. 
Prof. Dr. Burhanettin Tatar’ın söyleşisi, soru cevap bölümüyle sona erdi.