Akademik

Ünvanı

Prof. Dr.

resim

Adı-Soyadı

Nazım ŞEKEROĞLU

Doğum Tarihi ve Yeri

02 Ekim 1972

Fakülte

Ziraat Fakültesi

Bölüm

 

E-posta/Web

sekeroglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 2666 - 1006

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1997

Doktora

Çukurova Üniversitesi

2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

PROFESÖR Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013-

DOÇENT Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2008-2013

YARDIMCI DOÇENT O.D.Ü. Ziraat Fakültesi

2007-2008

ARAŞ. GÖR. DR. K.T.Ü./O.D.Ü. Ziraat Fakültesi

2003-2007

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Çukurova Üniversitesi

1998-2003

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ K.T.Ü. Ordu Ziraat Fakültesi

1996-1998

ARAŞTIRMA ALANLARI

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

URLU, E., 2014. Hypricum capitatum var. capitatum'un farklı bitki kısımlarının toplam fenol içeriği, toplam indirgeme kuvveti tayini ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi. Kilis 7 Aralık üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tamamlandı).

------------------------------------------------

BÖYÜMEZ, T., 2014. Silene aegyptiaca farklı bitki kısımlarının toplam fenol içeriği, toplam indirgeme kuvveti tayini ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi. Kilis 7 Aralık üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tamamlandı).

------------------------------------------------

KARAOĞLAN, M., 2014. Kırmızı kantaron (Hypericum capitatum var. capitatum)’un farklı bitki kısımlarının mineral madde içeriği veuçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi. Kilis 7 Aralık üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tamamlandı).

------------------------------------------------

GÖZÜAÇIK, H.G., 2013. Su Stresinin Kişniş (Coriandrum sativum L.)te Bitki Gelişimi İle Meyvede Yağ Asidi Ve Besin Elementi İçeriğine Etkisinin Araştırılması. Kilis 7 Aralık üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tamamlandı).

------------------------------------------------

AKGÜNLÜ S.M., 2012. Kilis ve Gaziantep Yöresinde Sebze Olarak Kullanılan Bazı Yabani Bitkilerin Biyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Kilis 7 Aralık üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tamamlandı).

------------------------------------------------

KULAK, M., 2011. Farklı Tuz Uygulamalarının Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nın Gelişimi Üzerine Etkisi. Kilis 7 Aralık üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tamamlandı).

------------------------------------------------

MERALER, S.A. 2010. Mahlep (Prunus mahalep L.)’in Mineral Bileşiminin Bitki Kısımlarında Belirlenmesi. Kilis 7 Aralık üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tamamlandı).

------------------------------------------------

AYDIN, K., 2010. Kilis ili Resul Osman ve Acar Dağları İşlenmemiş Alanların Floralarının Tespiti. Kilis 7 Aralık üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tamamlandı).

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

2013 - 2015

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2008 – 2012

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

2008 – 2013

Fen Bilimleri Enstitüsü ERASMUS Koordinatörlüğü

2009 - 2015

Fen – Edebiyat Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü

2009 - 2013

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (KÜSEM)

2009 - 2010

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

2009 - 2013

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2009 - 2012

Fen – Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2009 - 2017

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2008 – 2017

Rektör Yardımcılığı

2017 –

Ziraat Fakültesi Dekanlığı V.

2017 –

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı V.

2017 –

Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanlığı V.

2017 –

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı V.

2017 –

YAYIN BİLGİLERİ

KİTAPLAR, KİTAPÇIK VE KİTAP BÖLÜMLERİ

DEVECİ, M., ŞILBIR, Y., ŞEKEROĞLU, N., 2008. Türkiye’nin Çayır Ve Mera Bitkileri. Doğu Karadeniz Bölgesi (DKB) T.C. Tarım Bakanlığı Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. ISBN 978-9944-0776-1-3.

------------------------------------------------

E. MORÉ, R.MELERO, A.M.BARATA, V.LOPES, F.ROCHA, J.RADUSİENE, B.KARPAVİENE, H.CETİNKAYA, N.SEKEROGLU, M. KULAK, 2013. Avrupa’da Yabani Bitkilerin Hasadının Öğrenilmesi. YABANİ BİTKİ PROJESİ, Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Proje Raporu Kitapçığı. 28 Sayfa.

------------------------------------------------

E. MORÉ, R.MELERO, A.M.BARATA, V.LOPES, F.ROCHA, J.RADUSİENE, B.KARPAVİENE, H.CETİNKAYA, N.SEKEROGLU, M. KULAK, 2013. Forest Plants Wild Harvesting Learning in Europe. PLANT WILD PROJECT, Grundtvig Learnership Association, Project Report. http://plantwild.files.wordpress.com/2013/07/report-conclusions-grundtvig-plant-wild.pdf

------------------------------------------------

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

MAY ZİN, W.W.; BUTTACHON, S.; DETHOUP, T.; FERNANDES, C.; CRAVO, S.; PİNTO, M.M.M.; GALES, L.; PEREİRA, J.A.; SİLVA, A.M.S.; SEKEROGLU, N.; KİJJOA, 2016. A. New Cyclotetrapeptides and a New Diketopiperzine Derivative from the Marine Sponge-Associated Fungus Neosartorya glabra KUFA 0702. Mar. Drugs, 14, 136. SCI

------------------------------------------------

SENOL, F.S., ORHAN, I.E., OZGEN, U., RENDAB, G., BULUT, G., GUVEN, L.C., SKALICKA-WOZNIAK, K., CALISKAN, U.K., SEKEROGLU, N. 2015. Memory-vitalizing potential of twenty-five medicinal plants and their isolated compounds via cholinesterase and tyrosinase inhibitory and antioxidant assays. South African Journal of Botany. DOI:10.1016/j.sajb.2015.07.011. 102: 102-109. SCI

------------------------------------------------

TUNCTURK, M., ERYIGIT, T., SEKEROGLU, N., OZGOKCE, F., 2015. Chemical Characterization of Some Wild Edible Plants of Eastern Region of Anatolia, Turkey. American Journal of Essential Oils and Natural Products. 3(1): 38-41.

------------------------------------------------

TUNCTURK, M., ERYIGIT, T., SEKEROGLU, N., OZGOKCE, F., 2015. Chemical composition of some edible wild plants grown in Eastern Anatolia: American Journal of Essential Oil and Natural Products. 2 (3): 31-34.

------------------------------------------------

YALDIZ, G., SEKEROGLU, N., KULAK, M., DEMİRKOL, G., 2015. Antimicrobial activity and agricultural properties of bitter melon (Momordica charantia L.) grown in northern parts of Turkey: a case study for adaptation, Natural Product Research: Formerly Natural Product Letters, DOI: 10.1080/14786419.2014.949706. SCI

------------------------------------------------

KARAHAN, F., KULAK, M., URLU, E., GOZUACIK, H.G., BOYUMEZ, T., SEKEROGLU, N., DOGANTURK, I.H., 2014. Total phenolic content, ferric reducing and DPPH scavenging activity of Arum dioscoridis, Natural Product Research: Formerly Natural Product Letters, DOI: 10.1080/14786419.2014.991320. SCI

------------------------------------------------

ERDOGAN ORHAN, I., ERDEM A., SENOL, F.S., OZTURK, N., DEMİRCİ, B., KUNTAL, D., SEKEROGLU, N., 2013. Comparative studies on Turkish and Indian Centella asiatica (L.) Urban (gotu kola) samples for their enzyme inhibitory and antioxidant effects and phytochemical characterization. Industrial Crops and Products. 47:316– 322. SCI-A

------------------------------------------------

ÖZÇELİK, B., KOCA, U. KAYA, D.A., ŞEKEROĞLU, N. 2012. Evaluation of the In vitro Bioactivities of Mahaleb Cherry (Prunus mahaleb L.). Romanian Biotechnological Letters. 17(6): 7863-7872. SCI-EXP.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., SENOL, F.S., ORHAN, I.E., GULPINAR, A.R., KARTAL, M., SENER, B., 2012. In vitro prospective effects of various traditional herbal coffees consumed in Anatolia linked to neurodegeneration. Food Research International, 45:1, 197-203. SCI-A

------------------------------------------------

ORHAN, I.E., SENOL, F.S., GULPINAR, A.R., SEKEROGLU, N., KARTAL, M., SENER, B., 2012. Neuroprotective potential of some terebinth coffee brands and the unprocessed fruits of Pistacia terebinthus L. and their fatty and essential oil analyses. Food Chemistry, 130:2002–2008. SCI-A

------------------------------------------------

BASER, K.H.C., DEMIRCI, B., ORHAN, I.E., KARTAL, M., SEKEROGLU, N., SENER, B., 2011. Composition of Volatiles from Three Iris Species of Turkey. Journal of Essential Oil Research. 23:66-71. SCI-C

------------------------------------------------

KOCA, U., KÜPELİ-AKKOL, E., SEKEROGLU, N., 2011. Evaluation of in vivo and in vitro Biological Activities of Different Extracts of Cuscuta arvensis. Natural Product Commnications. 6(10):1433-1436. SCI-C

------------------------------------------------

OZKUTLU, F., SEKEROGLU, N., KOCA, U., YAZICI, G., 2011. Selenium Concentrations of Selected Medicinal and Aromatic Plants in Turkey. Natural Product Commnications. 6(10):1469-1472. SCI-C

------------------------------------------------

TUNCTURK, M., TUNCTURK, R., SEKEROGLU, N., ERTUS, M.M., OZGOKCE, F., 2011. Lead Concentrations of Herbs Used in Van Herby Cheese. Natural Product Commnications. 6(10):1473-74. SCI-C

------------------------------------------------

YALDIZ, G., OZGUVEN, M., SEKEROGLU, N., 2010. Variation in capsaicin contents of different Capsicum species and lines by varying drying parameters". Industrıal Crops and Products, 32:434-438. SCI-A

------------------------------------------------

UĞUR, A., SÜNTAR, I., ASLAN, S., ORHAN, I.E., KARTAL, M., SEKEROGLU, N., 2010. Esiyok, D., Şener, B., 2010. Variation in fatty acids of the seed oil of Eruca sativa by sowing periods and nitrogen forms. Pharmacognosy Magazine, Oct-Dec 2010, 6(24):305–308. SCI-EXP

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., and U. KOCA, 2010. Current status of medicinal and aromatic plants production and trade in Turkey. Biomed, April-June 2010, p.p. 65–73.

------------------------------------------------

ORHAN, I., ŞENOL, F.S., GÜLPINAR, A.R., KARTAL, M., ŞEKEROGLU, N., DEVECI, M., KAN, Y., ŞENER, B., 2009. Valuation of Acetylcholinesterase Inhibitory and Antioxidant Properties of Cyclotrichium niveum, Thymus praecox ssp. caucasicus var. caucasicus, Echinacea purpurea and E. pallida.Food and Chemical Toxicology.47:1304-1310.SCI-A

------------------------------------------------

KOCA, U., ÖZKUTLU, F., ŞEKEROĞLU, N., 2009. Mineral Composition of Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. An Endemic Medicinal Plant from Turkey” Biomed, 04(1):51-56.

------------------------------------------------

ÖZGÜVEN, M., SENER, B., ORHAN, I. ŞEKEROGLU, N., KIRPIK, M. KARTAL, M. PEŞİN, İ, KAYA, Z. 2008. Effects of varying nitrogen doses on yield, yield components and artemisinin content of Artemisia annua L. industrial Crops and Products. 27:60–64. SCI-B

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., F. OZKUTLU, S.M. KARA and M. OZGUVEN, 2008. Determining of Cadmium and micronutrients in medicinal plants from Turkey. Journal of the Science of Food and Agriculture. 200: 86-90. SCI-A

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., 2007. Investigation of Varying Nitrogen Doses and Row Spacing Applications on the Chemical Composition of Evening Primrose (Oenothera lamarckiana L.). Asian Journal of Chemistry, 19(3):2335-2340. SCI-C

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., M. DEVECI, C.K. BURUK, B. GÜRBÜZ and A. İPEK, 2007. Chemical composition and antimicrobial activity of Anzer tea essential oil. Journal of the Science of Food and Agriculture. 87(7):1424 - 1426. SCI-A

------------------------------------------------

DAS, K., DANG, R., SHİVANANDA, T.N., ŞEKEROĞLU, N., 2007. Comparative Efficiency of Bio- and Chemical Fertilizers on Nutrient Contents and Biomass Yield in Medicinal Plant Stevia rebaudiana Bert. International Journal of Natural and Engineering Sciences 1 (3): 35-39.

------------------------------------------------

DAS, K., DANG, R., SHİVANANDA, T.N., SEKEROGLU, N., 2007. Influence of bio-fertilizers on the biomass yield and nutrient content in Stevia rebaudiana Bert. grown in Indian subtropics. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 1(1), pp. 005-008.

------------------------------------------------

ÖZGÜVEN M, BUX M, KOLLER WD, SEKEROGLU N, KİRPİK M, MÜLLER, 2007. nfluence of fluctuating drying conditions during shade-, sun- and solar-drying on the quality of Lavandula officinalis L., Origanum syriacum L. und Thymbra spicata L. Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen - Journal of Medical and Spice Plants. Vol: 2.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., D.A. KAYA, M. INAN and M. KIRPIK, 2006. Essential Oil Contents and Ethnopharmacological Characteristics of Some Spices and Herbal Drugs Traded in Turkey. International Journal of Pharmacology, 2(2):256-261.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., F. OZKUTLU, M. DEVECI, Ö. DEDE and N.YILMAZ, N., 2006. Evaluation of Some Wild Plants Aspect of their Nutritional Values Used as Vegetable in Eastern Black Sea Region of Turkey. Asian Journal of Plant Sciences, 5(2):185-189.

------------------------------------------------

OZKUTLU, F., N. SEKEROGLU and S.M. KARA, 2006. Monitoring of Cadmium and Micronutrients in Spices Commonly Consumed in Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(5):223-226.

------------------------------------------------

YALDIZ, G., N. SEKEROGLU, M. OZGUVEN, and M. KIRPIK, 2005. Seasonal and Diurnal Variability of Essential Oil and Its Components of Origanum onites L. Grown in Çukurova Ecological Conditions. Grasas y Aceites. 56(4):254-258. SCI-C

------------------------------------------------

CIMRIN, K.M., M.A. BOZKURT, N. SEKEROGLU, 2004. Effect of Nitrogen Fertilization on Protein Yield and Nutrient Uptake in Some Triticale Genotypes. Journal of Agronomy. 3(4):268-272.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N. and N. YILMAZ, 2001. Effects of Increasing Nitrogen Doses on Yield and Yield Components in ome Triticale Lines Under Dry Conditions in Eastern Anatolia. Pakistan Journal of Biological Sciences, 4(6):672-673. (Yüksek Lisans Tez Yayını)

------------------------------------------------

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., 2014. Medicinal and Aromatic Plants Training In Turkey. The 2nd ICONAHE. , 26th-28th October 2014, Mostaganem- ALGERIA.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., 2014. Medicinal and Aromatic Plants Training In Turkey. The 2nd ICONAHE. , 26th-28th October 2014, Mostaganem- ALGERIA.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., 2014. Cultivation, processing and trade of medicinal and aromatic plants in Turkey. 8th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. May 19-22, 2014. Durres-ALBANIA.

------------------------------------------------

ORHAN, I.E., SENOL, F.S., SEKEROGLU, N., ASLAN ERDEM, S., GULPINAR, A.R., KARTAL, M., SENER, B., 2014. Insight into neurobiological effects of traditional coffee brands consumed in Anatolia: A lifelong tradition. 8th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. May 19-22, 2014. Durres-ALBANIA.

------------------------------------------------

KOCA-CALİSKAN, U., YILMAZ, I., CETIN, A., SEKEROGLU, N., 2014. Assessment of the pharmacological activity of „IKSUT‟. 8th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. May 19-22, 2014. Durres-ALBANIA.

------------------------------------------------

KARAHAN, F., KULAK, M., URLU, E., GÖZÜACİK, H.G., BÖYÜMEZ, T., ŞEKEROĞLU, N., DOGANTURK, İ.H., 2014. Total phenolic content, ferric reducing and DPPH-scavenging activity of Arum dioscoridis. CIPAM-2014. March, 17-20, 2014. Zarzis-TUNISIA.

------------------------------------------------

YALDIZ, G., SEKEROGLU, N., KULAK, M., DEMİRKOL, G., 2014. Antimicrobial activity and agricultural properties of bitter melon (Momordica charantia L.) grown in northern parts of Turkey: A case study for adaptation. CIPAM-2014. March, 17-20, 2014. Zarzis-TUNISIA.

------------------------------------------------

YALDIZ, G., SEKEROGLU, N., KULAK, M., DEMİRKOL, G., 2014. The effects of potassium sulfate (K2SO4) on yield, yield components and antimicrobial activity of milk thistle (Silybum marianum). CIPAM-2014. March, 17-20, 2014. Zarzis-TUNISIA.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., 2014. Recent agricultural studies of medicinal plants in Turkey. CIPAM-2014. March, 17-20, 2014. Zarzis-TUNISIA.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., TUNCTURK, M., ERYİGİT, T., OZGOKCE, F., 2014. Investigation of Some Chemical Characteristics of Some Wild Edible Plants from Eastern Part of Turkey. CIPAM-2014. March, 17-20, 2014. Zarzis-TUNISIA.

------------------------------------------------

TUNCTURK, M., SEKEROGLU, N., ERYİGİT, T.,OZGOKCE, F., 2014. Chemical composition of some edible wild plants grown in Eastern Anatolia. CIPAM-2014. March, 17-20, 2014. Zarzis-TUNISIA.

------------------------------------------------

TUNCTURK, M., SEKEROGLU, N., ERYİGİT, T.,OZGOKCE, F., 2014. Determination of nutritional value and mineral composition of some wild Scorzonera species. CIPAM-2014. March, 17-20, 2014. Zarzis-TUNISIA.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., OZKUTLU, F. AND TUNCTURK, M. 2014. SELENIUM CONCENTRATIONS OF SOME SPICES COMMONLY USED IN TURKEY. Acta Hort. (ISHS) 1023: 35-38 http://www.actahort.org/books/1023/1023_3.htm

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., 2013. Legislations on medicinal plants and their products in European Countries. 5th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants. 8-12 December 2013, Miri, Sarawak, MALAYSIA. Abstract Book. Pp: 349.

------------------------------------------------

E. MORÉ, R. MELERO, A. M. BARATA, V. LOPES, F. ROCHA, J. RADUSİENE, H. CETİNKAYA, N. SEKEROGLU, 2013. Considerations on the state of the art and training of medicinal and aromatic plants sustainable wild harvesting. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), April 17th – 20th, 2013, Gazimagosa (Famagusta), Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book, pp:50.

------------------------------------------------

OZGUVEN, M., A. SOLTANBEİGİ, S. YALIN, T. CALİSKAN, P. EROGLU, G. YALDIZ, N. SEKEROGLU, 2013. The study of the various rosemary varieties volatile oil amounts and antioxidant activities in different harvests on fertile and marginal lands. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), April 17th – 20th, 2013, Gazimagosa (Famagusta), Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book, pp:124.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., H. G. GÖZÜAÇIK, E. URLU, M. KULAK, 2013. Mineral content change of Coriandrum sativum L. grown under water deficit conditions. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), April 17th – 20th, 2013, Gazimagosa (Famagusta), Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book, pp:110.

------------------------------------------------

M. KULAK, M. A. ÇELİK, N. SEKEROGLU, A. ÖZKAN, H. ÇETİNKAYA, 2013. Geographical information system (GIS)-based evaluation of geographical factor effects on fatty acid composition and oil yield of Olea europea L. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), April 17th – 20th, 2013, Gazimagosa (Famagusta), Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book, pp:132.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., E. URLU, M. KULAK, H. G. GÖZÜAÇIK, 2013. Total phenolic content and DPPH-free radical scavenging activity of Hypericum capitatum var. Capitatum. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), April 17th – 20th, 2013, Gazimagosa (Famagusta), Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book, pp:192.

------------------------------------------------

AKGÜNLÜ, S.B., N. SEKEROGLU, U. KOCA ÇALIŞKAN, B. ÖZÇELİK, M. KULAK, 2013. Mineral content and microbiological analysis of some wild edible vegetables consumed in Kilis and Gaziantep provinces. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), April 17th – 20th, 2013, Gazimagosa (Famagusta), Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book, pp:287

------------------------------------------------

KOCA, U., AKGUNLU, S.B., SEKEROGLU, N., 2011. Selected Herbal Resins and Plant Secretions Used as Traditional Medicine in Turkey. The International Congress on Aromatic and Medicinal Plants (CIPAM, 2011) April, 13th - 15th, 2011 - Cagliari, Italy. Books of Abstracts. P: 323.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., KOCA, U., AKGUNLU, S.B., AYDIN, K., 2010. Wild Edible Plants of Southeastern Part of Turkey. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation Aspects of Uses. 3-4 November 2010, Petra Marriot Hotel, Petra-Jordan.. Abstracts Book. P:.

------------------------------------------------

ÇETİNKAYA, H., ŞEKEROĞLU, N., GÜZELDAĞ, G., MERCIMEK, H.A., 2010. An ancient medicinal plant: Olive. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation Aspects of Uses. 3-4 November 2010, Petra Marriot Hotel, Petra-Jordan.. Abstracts Book. P:54.

------------------------------------------------

TUNCTURK, M., ŞEKEROĞLU, N., TUNCTURK, R., ERTUŞ, M.M., ÖZGÖKÇE, F., 2010. Cadmium contents of some wild plants used in Van herby cheese. 14th International Congress, Phytopharm 2010. 1-3 July, 2010, Saint-Petersburg, Russia. Abstract Books. P:89.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., KOCA, U., GÜZELDAĞ, G., MERCIMEK, H.A., 2010. In-vitro antimicrobial activity of traditional herbal mixture, Şüdüt. Phytopharm 2010. 14th International Congress 1-3 July, 2010, Saint-Petersburg, Russia. Abstract Books. P:89.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., 2010. A Good Model For Domestication of Medicinal Plants in Turkey. 6th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries). 18-22 April May 2010, Antalya-Turkey.

------------------------------------------------

KULAK, M., ŞEKEROĞLU, N., YALDIZ, G., 2010. Effect of Salinity on Germination of some Medicinal Plants. 6th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries). 18-22 April May 2010, Antalya-Turkey.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N.,KOCA, U., GÜZELDAĞ, G., MERCİMEK, H.A. 2010. Antimicrobial Activity of Şüdüt, a Traditional Herbal Mixture. 6th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries). 18-22 April May 2010, Antalya-Turkey. P:69.

------------------------------------------------

AYDIN, K., KULAK, M., AKGÜNLÜ, S.B., ŞEKEROĞLU, N. 2010. A Vital Problem in Medicinal and Aromatic Plants: Adulteration. 6th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries). 18-22 April May 2010, Antalya-Turkey.

------------------------------------------------

KOCA, U., ÖZÇELİK, B., ŞEKEROĞLU, N. 2010. In Vitro Biological Activities in the Lipophilic Extracts of Different Parts of Mahaleb Cherry (Prunus mahaleb L.). 6th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries). 18-22 April May 2010, Antalya-Turkey.

------------------------------------------------

TUNCTURK, M., TUNCTURK, R. and SEKEROGLU, N., 2009. The Effects of Varying Nitrogen and Sulphur Doses on Seed Mineral Composition of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). 4th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants, December 1-5, 2009, Kuching, Sarawak, Malaysia

------------------------------------------------

MERALER, S.M., OZKUTLU, F. and SEKEROGLU, N., 2009. Morphogenetic Variability of Mineral Composition in Mahaleb Cherry. 4th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants, December 1-5, 2009, Kuching, Sarawak, Malaysia

------------------------------------------------

AKBAŞ, S., ÇETİNKAYA, H., KARTAL, M., ŞEKEROĞLU, N., 2009. HPLC Analysis of Leaf Oleuropein Contents of Some Olive (Olea europea L.) Varieties. 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), 23-26 June 2009. Ankara (Abstract Published). Proceeding and Abstracts, 107.

------------------------------------------------

KOCA, U., ŞEKEROĞLU, N., ÖZKUTLU, F., 2008. Mineral composition of Gentiana olivieri Griseb. (Gentianaceae): A traditional remedy for diabetes in Turkey. Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC). 2-5.09.2008. Published by Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno. ISBN 978-80-7375-209-5.

------------------------------------------------

TUNÇTÜRK, M., ŞEKEROĞLU, N., TUNÇTÜRK, Y., ÖZGÖKÇE, F., 2008. Vitamin C Contents of Wild Herbs Used in the Production of Van Herby Cheese. Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC). 2-5.09.2008. Published by Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno. ISBN 978-80-7375-209-5.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N. and ÖZGÜVEN, M. 2008. Determination of Optimum Phosphorus Doses for High Flower Yield and Essential Oil Content in Common Lavender (Lavandula angustifolia Mill.). Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC). 2-5.09.2008. Published by Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno. ISBN 978-80-7375-209-5.

------------------------------------------------

ÖZGÜVEN, M. and ŞEKEROĞLU, N., 2008. The Effects of Different Harvesting Time and Drying Methods on the Yield and Essential Oil Content of Thymus eigii (M. Zohary et P.H. Davis) Jalas. Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC). 2-5.09.2008. Published by Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno. ISBN 978-80-7375-209-5.

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N., ÖZGÜVEN, M., and ERDEN, Ü., 2007. Effect of Drying Temperature on Essential Oil Content of Bay Leaf (Laurus nobilis L.) Harvested in Different Times. International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, 19-23 March 2007, Macon GA, USA. Acta Hort. (ISHS) 756:315-319.

------------------------------------------------

ÖZGÜVEN, M. and SEKEROGLU, N., 2007. Agricultural Practices for High Yield and Quality of Blackcumin (Nigella sativa L.) Cultivated in Turkey. International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, 19-23 March 2007, Macon GA, USA. Acta Hort. (ISHS) 756:329-337.

------------------------------------------------

OZKUTLU, F., KARA, S.M. and SEKEROGLU, N., 2007. Determination of Mineral and Trace Elements in Some Spices Cultivated in Turkey. International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, 19-23 March 2007, Macon GA, USA. Acta Hort. (ISHS) 756:321-328

------------------------------------------------

ERDEN, Ü., N. ŞEKEROĞLU and M. ÖZGÜVEN, 2006. Seasonal Variability in Leaf Essential Oil and Fruit Crude Oil Contents of Laurel (Laurus nobilis L.). 1st International Non-Wood Forest Products Symposium, 1-4 November 2006, Trabzon-Turkey. Proceedings, 195-201.

------------------------------------------------

ERDEN, Ü., M. ÖZGÜVEN, and N. ŞEKEROĞLU, 2006. Investigation of Optimum Drying Methods of Bay Leaf (Laurus nobilis L.). 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. 28-31 st May 2006, Iasi-Romania. Proceedings, 1:268-272.

------------------------------------------------

ÖZGÜVEN, M., M. BUX, W.-D. KO LLER, J. MÜLLER, N. ŞEKEROĞLU and M. KIRPIK, 2005. Vergleich verschiedener Trocknungsverfahren für Aetherischöl enthaltenden Pflanzen unter türkischen Klimabedingungen. 8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler (VDTAN). 04-08 Oktober 2005. Forum der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) Braunschweig.

------------------------------------------------

ÖZGÜVEN, M., M. BUX, W.-D. KOLLER, N. ŞEKEROĞLU and M. KIRPIK, 2004. Trocknung von ätherisches Öl führenden Pflanzen mit Solarenergie in der Türkei. Fachtagung für Arzne,- und Gewürzpflanzen 2004. 7. bis 9. September 2004, Jena, Germany.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., M. KIRPIK and M. ÖZGÜVEN, 2002. Effects of Different Rooting Media and IBA Concentrations on Rooting of Thymbra spicata L. Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants. P: 211-216.

------------------------------------------------

ÖZGÜVEN, M., M. KIRPIK and N. ŞEKEROĞLU, 2002. Determination of the Optimal Sowing Time and Nitrogen Fertilization for Lavender (Lavandula angustifolia Mill.) in the Çukurova Conditions. Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants. P: 217-223.

------------------------------------------------

KIRPIK, M., N. ŞEKEROĞLU and M. ÖZGÜVEN, 2002. Optimizing Nitrogen Fertilization and Plant Density for the Yield and Yield Components in Lemongrass (Cymbopogon spp.). Proceedings of the Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants. P: 225-233.

------------------------------------------------

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

------------------------------------------------

SEKEROGLU, N. 2010. Evening Primrose: Oenothera biennis L., Recent Progress in Medicinal Plants Volume 28 : Drug Plants II. Edited By: Amani S. Awaad, V. K. Singh, and J. N. Govil. ISBN :1933699183. Studium Press LLC. pp. 650.

------------------------------------------------

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., KOCA, U., MERALER, S.A., 2011. Geleneksel Bir Halk İlacı: İkşut. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi. 21(3): 56-61.

------------------------------------------------

COŞGE, B., GÜRBÜZ, B., SÖYLER, D., ŞEKEROĞLU, N., 2007. Kebere (Capparis spp.) Yetiştiriciliği ve Önemi. Bitkisel Araştırma Dergisi (2005), 2:29-35.

------------------------------------------------

SAYILI, M., N. ŞEKEROĞLU, H. AKÇA ve H. YARAMANCI, 2006. Ordu İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Baharat Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. 1(2):1-7.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N. ve M. ÖZGÜVEN, 2006. Effects of Different Nitrogen Doses and Plant Densities on Yield and Quality of Oenothera biennis L. Grown in Irrigated Lowland and Un-irrigated Dryland Conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30:125-135. (Doktora Tez Yayını)

------------------------------------------------

KARA, Ş.M., N. ŞEKEROĞLU ve H. ÖZÇELİK, 1997. Effect of Nitrogen and The Plant Growth Regulator Pix on Certain Grain Properties in Field Bean. Turkish Journal of Field Crops. Vol: 1, N: 2., 17-21.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., Ş.M. KARA, Ö. DEDE, ve T. AŞKIN, 1999. Effect of Salinity on Germination, Early Seedling Growth, Na and K Constituents in Chickpea. Turkish Journal of Field Crops, 4(2):79-84.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., Ö. DEDE, M. DEVECİ ve Ş.M. KARA, 2000. Melez Mısır Populasyonlarında Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1):79-82.

------------------------------------------------

BOZKURT, M.A., K.M. ÇİMRİN ve N. ŞEKEROĞLU, 2001. Azotlu Gübrelemenin Bazı Triticale Genotiplerinde Azot Kullanım Özelliklerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7(3):35-41.

------------------------------------------------

GÜVEN, H., N. ŞEKEROĞLU ve M. ÖZGÜVEN, 2002. Türkiye‘de Yetiştirilen Anasonların (Pimpinella anisum L.) Tohumluk ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(4):41-46.

------------------------------------------------

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

------------------------------------------------

ARSLAN, N., BAYDAR, H., KIZIL, S., KARIK, Ü., ŞEKEROĞLU, N., GÜMÜŞÇÜ, A., 2015. Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. 12-16 Ocak 2015, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA. Bildiriler Kitabı-1, 483-507.

------------------------------------------------

UÇAN, F., KULAK, M., ÇİMEN, G., ŞEKEROĞLU, N., 2014. Kahvaltılık Zahterin Bazı Besin Değerleri Açısından Değerlendirilmesi. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. Çukurova Üniversitesi. 17-19 Nisan 2014.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., 2014. Yabani Bitkilerin Yabani Hasadı ve Yerinde Tarımının Ekolojik Denge Açısından İrdelenmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. 01-04 Mayıs 2014. Gazimagosa-K.K.T.C.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., BALCI, Ö., 2013. Udun dışı orman ürünlerinin doğadan endüstriyel boyuta Türkiye gerçekleri ölçeğinde irdelenmesi. 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu. 31 Ekim – 03 Kasım 2013. Antalya. Sayfa: 251-261.

------------------------------------------------

YALDIZ, G., ŞEKEROĞLU, N., EYÜPRESULOĞLU, M., 2010. Rize İli Florasında Yer Alan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması. IV. Süs Bitkileri Kongresi. 20*22 Ekim 2010, Erdemli-Mersin. S:15.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., YALDIZ, G., KOCA, U., 2010. Tatil Mekânlarının Peyzaj Tasarımına Entellektüel Bir Bakış:“Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçeleri”. IV. Süs Bitkileri Kongresi. 20*22 Ekim 2010, Erdemli-Mersin. S:66.

------------------------------------------------

KILINÇ., YALDIZ, G., ŞEKEROĞLU, N., 2010. Doğu Karadeniz Bölgesinde Halk Arasında Yabani Bitkilerin Kullanılış Amaçları Üzerinde Etnobotanik Bir Çalışma. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21–25 Haziran 2010, Denizli. Bildiriler Kitabı. S. 137–138

------------------------------------------------

YALDIZ, G., KILINÇ., ŞEKEROĞLU, N., 2010. Rize, Trabzon, Giresun illeri Aktarlarında Halka Sunulan Tıbbi Bitkiler. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran 2010, Denizli. Bildiriler Kitabı. S. 402–403.

------------------------------------------------

YALDIZ, G., YÜKSEK, T., ŞEKEROĞLU, N., 2010. Rize İli Orman ve Kıyı Köylülerinin Kalkındırılmasında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Önemi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Artvin. Cilt: III Sayfa: 1176–1186.

------------------------------------------------

YALDIZ, G., YÜKSEK, T., ŞEKEROĞLU, N., 2010. Rize İli Folarısında Bulunan Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Ve Kullanım Alanları. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Artvin. Cilt: III Sayfa: 1100-1114.

------------------------------------------------

ÖZGÜVEN, M., S. SEKİN, B. GÜRBÜZ, N. ŞEKEROĞLU, F. AYANOĞLU ve S. EKREN, 2005. Tütün, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Ticareti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. 3-7 Ocak 2005, Milli Kütüphane Konferans Salonu, ANKARA. Bildiri Kitabı, 1:481-501.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N. ve N. YILMAZ, 1997. Azotlu gübre uygulanan bazı Triticale (x Triticosecale Wittmack) hatlarında tane verimi ile verim öğeleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997 – Samsun, S: 118-122 . (Yüksek Lisans Tez Yayını)

------------------------------------------------

DEDE, Ö. ve N. ŞEKEROĞLU, 1997. Doğu Karadeniz Bölgesi Tarla Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Problemlerin Çözümleri Sempozyum ve Paneli. 12 Kasım 1997 – Trabzon, S:73-81.

------------------------------------------------

KARA, Ş.M., M. DEVECİ, Ö. DEDE, ve N. ŞEKEROĞLU, 1999. Farklı Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Silaj Mısırda Yeşil Ot Verimi ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-18 Kasım 1999 – Adana, S:172-177.

------------------------------------------------

KARA, Ş.M. ve N. ŞEKEROĞLU, 1997. Farklı Pix ve Azot Dozlarının Tarla Fasulyesinde Verim, Verim Unsurları ve Ham Protein Oranı Üzerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997 – Samsun, S:583-585.

------------------------------------------------

DİĞER YAYINLAR

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., 2013. Kilis’te Bitkisel Üretim ve Gıda Endüstrisi İçin Öngörüler. Zeytindalı. Kilis Kültür Derneği, Kilis Şubesi Yayını, Ekim-Kasım-Aralık, Sayı: 72, Cilt: 8; S: 6-7.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., A. İSLAM, R. SIRALI ve F. ÖZKUTLU, 2006. Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarımına Genel Bir Bakış. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, 22(255):80-95.

------------------------------------------------

ŞEKEROĞLU, N., M. DEVECİ ve Y. ŞILBIR, 2005. Bir Yudum Sağlık; Anzer Çayı. Rize Ticaret Borsası Dergisi. 13(18):32-33.

------------------------------------------------

BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)

1. New Trends in Ecological and Biological Research. University of Prešov. September 9 - 11th, 2015. Prešov, SLOVAKIA.
2. Afyonkarahisar Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezinin Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi Çalıştayı. 28 Şubat – 01 Mart 2015. Afyonkarahisar.
3. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik Kongresi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. 12-16 Ocak 2015. Ankara.
4. 2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2). 22-25 April 2015, Antalya.
5. Mersin’de Ekolojik Pazar Kurulumu Sorun Tespit Çalıştayı. Mersin Büyükşehir Belediyesi. 10 Mart 2015. Mersin.
6. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi. 13-14 Kasım 2015, Kocaeli.
7. 66th Indian Pharmaceutical Congress and The Indian Pharmaceutical
8. Congress (IPC), 23-25 January 2015. Hyderabad, INDIA.
9. Medical Crop Science And Modern Pharmaceutical Industry. 23-24-25 June 2015. Saint-Petersburg – RUSSIA.
10. EKOLOJİ-2015, Sinop Üniversitesi. 6-9 Mayıs 2015, Sinop.
11. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Boya Bitkileri Çalıştayı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü. 04-05 Mayıs 2015. Denizli.
12. APTICON-2015 Congress organized by Association of Pharmaceutical Teachers of India (APTI). 09-11 October 2015. Indore – INDIA.
13. 44thAPIMONDIA International Apicultural Congress. September 15-20, 2015. Daejeon - SOUTH KOREA.
14. EKOLOJİ-2014, Doğu Akdeniz Üniversitesi. 1-4 Mayıs 2014, Gazimagosa.
15. 8thCMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 19-22 May 2014, Adriatik Hotel, Durres – ALBANIA.
16. 5th International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (CIPAM). 17-20 March 2014. Zarzis – TUNISIA.
17. The 2nd Conference on Natural health (2ndICONAHE). 26th-28th October 2014. Mostaganem-ALGERIA.
18. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi. 10-13 Eylül 2013. Konya.
19. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013). 17-20 April 2013, Gazimagosa (Famagusta), TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS.
20. 5th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants. December 8-12, 2013. Marriott Resort and Spa, Miri, MALAYSIA.
21. FAO - Regional Expert Consultation on Medicinal and Aromatic Plants. 13-15 November 2013, Antalya.
22. 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu. 31/Ekim-03/Kasım/2013. Rixos Hotel, Antalya.
23. Yalova Model Ormanı. MedForum2012 ve INC Toplantıları. 13-15 Kasım 2012. Yalova Thermalium Wellness Park Hotel, Yalova.
24. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu. 13-15 Eylül 2012, Tokat
25. New Trends in th e Biological and Ecological Research. November 8 – 10, 2012. Grand Hotel Kempinski. High Tatras, SLOVAK REPUBLIC
26. EKOLOJİ – 2012 Sempozyumu, 03-05 Myıs, 2012, Kilis.
27. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası. Ekologiya və Bitki Elmi sahəsində elmi çalışmalar. 26-30 Sentiyabr ayı 2012 tarixləri arasında Bakı-AZƏRBAYCAN.
28. International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences by Asian Journal of Chemistry, March 3-4, 2012, Udaipur, INDIA.
29. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara.
30. 7thCMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries), 27-30 Mayıs 2012, Subotica, SERBIA.
31. The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 15-18 November 2011, Chiang Mai, THAILAND.
32. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-19 Eylül 2011, Bursa.
33. Lifelong Learning Programme ― ERASMUS, Teaching Staff Mobility, ACADEMIC YEAR 2010/2011 ― SUBJECT AREA CODE: 421-BIOLOGY, Unıversıdade Dos Açores, Ponta Delgada, PORTUGAL.
34. 3nd International Conference “Current Status and Future Perspective in Pharmaceutical Sciences. 19-20 August 2011, Bangalore, INDIA.
35. International Congress on Aromatic and Medicinal Plants. CIPAM 2011. 13-15 April 2011, Cagliari, ITALY.
36. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation Aspects of Uses. 3-4 November 2010, Petra Marriot Hotel, Petra-JORDAN.
37. Phytopharm 2010. 14th International Congress 1-3 July, 2010, Saint-Petersburg, Russia.
38. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs2010, Artvin
39. 4th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants, December 1–5, 2009, Kuching, Sarawak, Malaysia.
40. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.
41. International Herbal Conference – 2009 (Herbal Medicine – Evaluation of Quality, Efficacy and Safety), 26-28 February 2009, Bangalore, INDIA.
42. 5thCMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries), 02-05 September 2008, Brno, CHEZCH REPUBLIC.
43. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum.
44. International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, 19–23 March 2007, Macon, Georgia, USA.
45. 1st International Non-Wood Forest Products Symposium, 1–4 November 2006, Trabzon-Turkey.
46. 11th Association of Pharmaceutical Teachers of India (APTI) Convention01-03 September 2006 Bangalore, India.
47. 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. 28-31 st May 2006, Iasi - Romania
48.. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, I. Öğrenci Kurultayı. 25 Kasım 2005, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
49. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 05–09 Eylül 2005, Antalya.
50. TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Küre Dağları ve Ilgaz Dağı Milli Parkları (Kastamonu) ve Çevrelerinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” (18–28 Temmuz 2005), Kastamonu.
51. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. 3-7 Ocak 2005, Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara
52. Akademik Bilişim 2003, 3-5 Şubat 2003, Adana.
53. Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü ile Kore Bilişim Kültür Merkezi İşbirliği ile düzenlenen ve 05–16 Ağustos 2002 tarihleri arasında yapılan “Bilgi Teknolojilerine Giriş Kursu”, Adana
54. Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, 29 Mayıs-01 Haziran 2001, Adana
55. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana
56. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi”, 22-25 Eylül 1997, Samsun.