Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK Rektör Yardımcısı/Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Bektaş TEPE Mühendislik ve Mimarlık F. Kalite Temsilcisi (Üye)
Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU M. R. Eğitim Fakültesi Kalite Temsilcisi (Üye)
Doç. Dr. Fatih KANTER Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Bengü HIRLAK İktisadi ve İdari Bilimler F. Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER İlahiyat Fakültesi Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN Ziraat Fakültesi Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEDE Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Temsilcisi (Üye)
Prof. Dr. Sadettin PAKSOY Uygulamalı Bilimler Fak. Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Serhat KUZUCU Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Elif AKIN KAZANCIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Melda AKBABA Turizm ve Otelcilik MYO Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Berna KARAKOÇ BESYO Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim EFE Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN Sağlık Hizmetleri MYO Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖKÇE Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bil. Fak. Kalite Tem. (Üye)
Öğr. Gör. Nurgül YALÇIN Sosyal Bilimler MYO Kalite Temsilcisi (Üye)
Öğr. Gör. Hasan GÜLER Teknik Bilimler MYO Kalite Temsilcisi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Muazzez HARUNOĞULLARI Ortak Zorunlu Dersler Koor. Kalite Tem. (Üye)
Necdet BOZGEYİK Komisyon Üyesi Genel Sekreter
Memet TÜFEKÇİ Komisyon Üyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Elif SAVAŞ Öğrenci Temsilcisi Kamu Yönetimi Bölümü Öğr.