FAKÜLTELER

  
       
Fen Edebiyat Fakültesi     Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
  
Fizik Bölümü  
  
Türkçe Eğitimi Bölümü
  
Kimya Bölümü  
  
İlköğretim Bölümü
  
Biyoloji Bölümü  
  
Eğitim Bilimleri Bölümü
  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
  
Tarih Bölümü  
  
Özel Eğitim Bölümü
  
Matematik Bölümü      
  
Matematik Bölümü     Ziraat Fakültesi  
   Coğrafya Bölümü      
   Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü     Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
   Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  
İnşaat Mühendisliği Bölümü
  
Psikoloji Bölümü  
  
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
  
Sanat Tarihi Bölümü    
Mimarlık
  
Felsefe Bölümü    
Gıda Mühendisliği Bölümü
  
Sosyoloji Bölümü    
Çevre Mühendisliği Bölümü
  
Moleküler Biy. ve Genetik Böl.    
Kimya Mühendisliği Bölümü
       
Peyzaj Mimarlığı
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    
Makina Mühendisliği Bölümü
 
İktisat Bölümü      
İşletme Bölümü      İlahiyat Fakültesi
  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  
  
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü
   Maliye Bölümü  
  
Temel İslam Bilimleri Bölümü
   Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü  
  
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
   
  
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü