Title

Dr. Öğr. Üyesi

Muhammed Hüküm

Name-Surname

Muhammed Hüküm

Year and Place of Birth

21.08.1982 Elazığ

Faculty/School

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Department

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Language Competency

E-mail/Web

mhukum@kilis.edu.tr

Phone/Fax

+90 348 814 26 66- 1729

EDUCATION

Degree

University/Faculty/School

Year

Lisans

Fırat üniversitesi Fen Edebiyat- Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1999-2003

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı

2009-2011

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı

2012-2016

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

2005-2007

ACADEMIC EXPERIENCE

Duty Title

Institution

Year

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2009-2013

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013-2016

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-Devam

RESEARCH AREAS

Yüksek Lisans Tezi

İkinci Yeni Şiirinde Ölüm Düşüncesi

Doktora Tezi

Kemal Tahir Romanlarının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

1- Yeni Türk Edebiyatı

2-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

3-Türkçe Eğitimi

4- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

5-Şiir ve Roman Teorisi

6- Yabancılara Türkçe Öğretimi

7- Edebiyat SosyolojisiADMINISTRATIVE EXPERIENCE

İDARİ GÖREVLER

Duty

Duty Year

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 2016-Devam Ediyor
Kilis TÖMER Müdür Yardımcılığı 2014-Devam Ediyor
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 2016-2017
Sağlık Bilimleri Enst. Müdür. V. 2017-Devam Ediyor
Rektör Danışmanlığı 2016-Devam Ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Duty

Duty Year

PUBLICATIONS

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HÜKÜM MUHAMMED (2017). CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE İRONİ. Türklük Bilimi Araştırmaları(42), 77-107., Doi: 10.17133/tubar.365351 (Yayın No: 3739615)

TÜZER İBRAHİM,HÜKÜM MUHAMMED (2017). TÜRK ROMANININ KANONU KARŞISINDA KEMAL TAHİR. International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 6(6/1), 256-276., Doi: 10.7884/teke.3845 (Yayın No: 3468821)

KADIZADE ESMA,HÜKÜM MUHAMMED (2015). KEMAL TAHİR ROMANLARINDA EBEVEYNLER ÇOCUK KAHRAMANLAR VE EĞİTİM MESELESİ. Route Educational and Social Science Journal, 2(5), 715-724., Doi: 10.17121/ressjournal.328 (Yayın No: 2149793)

HÜKÜM MUHAMMED (2014). ECE AYHAN'IN PADİŞAH İLE ASLAN ŞİİR İNDE OSMANLI TARİHİNE MUHALEFET ARACI OLARAK DİLİN KULLANIMI. The Journal of Social Sciences, 1(1), 52-60., Doi: 10.16990/SOBIDER.8 (Yayın No: 1363431)

HÜKÜM MUHAMMED (2012). Necip Fazıl ın Çile Şiirinde   Yüce ve Trajik Üzerine Bir Tahlil Denemesi. Asia Minor Studies, 1(1), 42-51. (Yayın No: 158578)

HÜKÜM MUHAMMED,UZUN HALİL (2011). Öğretmen Adaylarının Çağdaş Türk Edebiyatına Yönelik İlgilerinin İncelenmesi Kilis İli Örneği. Kilis 7 aralık Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 77-93. (Yayın No: 1363409)

HÜKÜM MUHAMMED (2010). Elif Şafak'ın Aşk Romanında Postmodern Bir Unsur Olarak Din. Turkish Studies, 1(5), 625-643. (Yayın No: 155106)

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

HÜKÜM MUHAMMED İhsan Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası Romanının Metinlerarası İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi I. Uluslarası Türk Dili Ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:158487)

HÜKÜM MUHAMMED (2017). RAFİK HALİT KARAY IN ORTA DOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI. ULUSLARASI MERCİDABIK TAN GÜNÜMÜZE 500 YILDA ORTADOĞU SEMPOZYUMU, 56-57. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3649127)

HÜKÜM MUHAMMED (2017). Turgut Uyar Şiirlerinde Dilin Sosyolojik Bir Gösterge Olarak Kullanımı. VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3521392)

ALAN YAKUP,HÜKÜM MUHAMMED (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. III. INTERNATİONAL CONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: FROM PAST TO TODAY BALKANS IN TURKISH LANGUAGE, 46-46. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3522260)

 ALAN YAKUP,BİÇER NURŞAT,HÜKÜM MUHAMMED (2016). Cemal Süreya nın Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi Adlı Eserinin Çocuğa Görelik Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 222-223. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3294133)

HÜKÜM MUHAMMED (2016). Toplumbilimsel Roman İncelemesinde Yeni Yönelimler. 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016)” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2832004)

ALAN YAKUP,BİÇER NURŞAT,HÜKÜM MUHAMMED (2016). Göç Entegrasyon ve Dil Suriye den Gelen Göçmenlerin Dil Öğrenme İhtiyaçlarına Yönelik Bir Analiz. II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 640-640. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3295577)

HÜKÜM MUHAMMED (2014). Kemal Tahir Romanlarında Kolektif Kahraman Olarak Askerler ve Savaş Olgusu. Sakarya Üniversitesi Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, 2, 89-104. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1508384)

 HÜKÜM MUHAMMED (2014). Halit Ziya'nın Bir Ölünün Defteri Romanında Yazma Stratejileri. V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 535-546. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1363442)

HÜKÜM MUHAMMED (2013). Yeni İfade Biçimleri Karşısında Olay Öyküsü ve Şevket Bulut un Öykücülüğü. ” I.Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 549-559. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:158525)

HÜKÜM MUHAMMED (2010). Mehmet Selimoviç in Derviş ve Ölüm Romanında Yabancılaşma ve Dönüş İzlekleri. Uluslararası Osmanlı’dan Günümüze Bosna-Hersek Tarih ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:158470)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HÜKÜM MUHAMMED (2017). İHSAN OKTAY ANAR’IN “PUSLU KITALAR ATLASI” ROMANININ METİNLERARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. AKADEMİK MATBUAT, 1(1), 38-51. (Kontrol No: 3649123)

HÜKÜM MUHAMMED (2011). Şiirin Millî Bütünleştiriciliği ve Nurullah Genç in Gülnâre Şiiri Üzerine Bir İnceleme. Kilis 7 Aralık Ünv. Sos. Bil. Dergisi , 1(1), 82-89. (Kontrol No: 158559)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

HÜKÜM MUHAMMED (2017). Türk Kimliğinin Bir Yüzü: Gönül Hanım. Bizim Külliye Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi(67), 87-92. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3469384)

HÜKÜM MUHAMMED (2017). Bilim, Edebiyat ve Sosyoloji İlişkisi. Bizim Külliye Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi(71), 26-31. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3469386)

HÜKÜM MUHAMMED (2017). DÜŞÜNÜR, ROMANCI, SOSYOLOG VEYA TARİHÇİ: KEMAL TAHİR - I. TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ(530) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3696242)

HÜKÜM MUHAMMED (2016). Sezai Karakoç'un Gemisi ve Üstünde Yorulan Kartal. Bizim Külliye Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi(68), 24-27. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3469385)

HÜKÜM MUHAMMED (2014). Türkiye’nin Ruhunu Aramak Milletlerin Ruhu ve Edebiyat Üzerine. Bizim Külliye Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3296069)

HÜKÜM MUHAMMED (2014). TRAJİK GERÇEKÇİLİK VE BATI. HECE DERGİSİ, 38-48. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2832015)
PROJECTS

REWARDS

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

21.


1. Hüküm, Muhammed, Argon Selma “Dedem Mehmed Akif Ersoy” (Söyleşi) 16.03.2015. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektörlük Konferans Salonu

2. Hüküm Muhammed, “Edebiyat Sosyolojisinde Yeni Yönelimler” (Seminer) 25.03.2015 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

3. Hüküm Muhammed, “Edebiyat Sosyolojisi ve Kemal Tahir” (Seminer) 22.12.2014, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

4.Hüküm Muhammed, “ 99. Yıldönümü Anısına Çanakkale Ruhu” (Konferans) 18.03.2014 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

5. Hüküm Muhammed, “Erasmus Deneyim ve Paylaşım Günleri” (Panel) 30.12.2014 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

6. Hüküm Muhammed, “Türkiye’nin Sosyolojisi ve Kemal Tahir” (Konferans) 24.10.2017 İnönü Üniversitesi Süreyya Aybar Konferans Salonu

7. Hüküm Muhammed, “ Şair Sosyolog: Kemal Tahir” (Televizyon Programı) 23.10.2017 Kanal Fırat, Elazığ, https://www.youtube.com/watch?v=kw3IUWspdns