KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi KurulduKİYÜ- Kariyer Ofisi 2019 yılı itibarıyla öğrencilerimize ve mezunlarımıza daha etkin bir hizmet vermek amacıyla KPUAM olarak yenilenmiştir.

 

KİYÜ- KPUAM, Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

KİYÜ- KPUAM , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve bölgenin önde gelen özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermeyi amaçlamaktadır.

 

KİYÜ- KPUAM, Üniversitemiz mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olacaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

  • Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak
  • Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları planlamak ve uygulamak.
  • Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak.
  • Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar ile işbirliği içerisinde bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını sağlamak.
  • Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansiyeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.
  • Öğrenciler, mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak.