Üniversite Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılıyor


KOSGEB ile üniversitemiz arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruluyor.


Üniversitemiz bünyesinde kurulan TEKMER’de işletmelere Ar-Ge çalışma mekânı, sekretarya, toplantı odası, internet bağlantısı, enformasyon hizmetleri, laboratuvar ve atölye hizmetleri sunulacaktır.


Üniversitemizde kurulan TEKMER’de yeni teknoloji ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi, KOBİ’lerin üniversitemizin imkânlarından yararlanmalarının sağlanması, üniversitemizdeki teknolojik ve bilimsel birikimin ekonomiye ve üretime yönlendirilmesi; ayrıca teknolojik gelişme için üniversitemizde deneysel bir çalışma alanının yaratılması öngörülüyor.