Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Kuruluyor


KİYÜ-TTO (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi) 2019 yılı içinde Rektörlük bünyesinde kurulacak.


KİYÜ-TTO, bilginin teknolojiye dönüştürülmesi, teknolojinin ticarileşmesi ve ticarileşen teknoloji ile ekonomiye katkı sağlanması amacıyla üniversitemiz akademisyenlerine, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilerimize hizmet sunacak.


KİYÜ-TTO ile amaçlanan üniversitemiz, araştırma merkezleri ile özel sektör arasında bir köprü işlevi görecek; araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler arasında ihtiyaç duyulan bağlantıyı sağlayacaktır.


KİYÜ-TTO vereceği hizmetler şunlardır:


• Eğitim tanıtım ve farkındalık hizmetleri
• Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
• Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetleri
• Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama
• Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri