KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Yapılan Başvurulara İlişkin DuyuruÜniversitemiz bünyesinde münhal bulunan (şube müdürü, şef, bilgisayar işletmeni ve mühendis) kadrolara atama yapmak amacıyla ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına yapılan başvurular, Sınav Kurulu’nca incelenmiş olup başvuruları uygun görülen/görülmeyen aday listeleri Personel Daire Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

                                                                                          

İlgililere duyurulur.                                                                          

 

  

NOT: İlan edilen aday listelerine itiraz süresi,  ilgili mevzuat hükümleri uyarınca listelerin ilanından itibaren beş (5) iş günüdür.