KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

 

Sayın Akademi Mensubumuz;


Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.


Burs Programı ile ilgili
•    Usul ve Esaslar için http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf/
•    Güncellenmiş 100 Öncelikli Tematik Alan için http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/hangi-alanlarda
Devlet Yükseköğretim kurumları başvurmak istedikleri alanlar için 7 Haziran 2018 – 6 Temmuz 2018 (Saat 17:00) tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapacak olup, doldurulan formları Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.


BAŞVURU
1- Yükseköğretim Kurumlarının “100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu”nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS’te* yetkilendirmeleri gerekmektedir.
Yetkilendirme ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.


*YÖKSİS Rol Adı: “100/2000 YÖK Doktora Bursu”


2- Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora (web sitesinin internet explorer tarayıcısında açılması gerekmektedir.) adresinde bulunan Başvuru Formu’nun, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
3- Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapabilecektir.
4- Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2018-2019 eğitim öğretim yılı Güz dönemine aktarılmayacaktır.
5- Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.
6- Önemli: Öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.


Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı
Telefon :    0 (312) 298 74 87

                   0 (312) 298 74 88

                   0 (312) 298 74 89


EPosta : yuzikibin@yok.gov.tr