Üniversitemiz ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Arasında Teknik Destek Protokolü İmzalandı

 

Üniversitemizin İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından teknik destek faaliyeti kapsamında hazırlanan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Markalaşma ve Coğrafi İşaretler Eğitimi” başlıklı proje protokolü Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.

 

Üniversitemiz akademisyenlerinin ve ilimizde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi kuruluşlarından, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden katılımcıların, üç gün sürecek Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Markalaşma ve Coğrafi İşaretler başlıklarını içeren eğitim programı sayesinde buluşların tescili, fikri ve sınaî mülkiyet gibi konularda farkındalık düzeyinin artırılması, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki bağın güçlendirilmesi, proje konularıyla ilgili hazırlık ve uygulama aşamasında karşılaşılan güçlüklerin tartışılması amaçlanmaktadır.